Veiledninger

Livsførsel

Profeten sa:
      Gud har gitt forskrifter, glem dem ikke. Han har satt grenser, bryt dem ikke.
      Ting er forbudt, gjør dem ikke.
      Om noe er ingenting sagt, av nåde og ikke forglemmelse, så spør ikke om det.

Profeten sa:
      Tre kjennetegn har den som hykler: Han lyver når han snakker, bryter den tillit han blir vist, og holder ikke det han lover.

Profeten sa:
      Den respekterte er først ydmyk.

Profeten sa:
      Spør dem som vet, snakk med de vise og omgås de fattige.Profeten la dette i Guds munn:
      Min kjærlighet er i omsorgen for de fattige.Vær nær dem, og Jeg er nær dere.

Profeten sa:
      Sterkest er den som vet å kontrollere sinnet sitt.

Profeten sa:
      Islam er en ren tro, så vær rene i det ytre og det indre.

Profeten sa:
      Den som gjør det Gud liker for å tekkes andre, men i hjertet bærer slikt Gud ikke liker, skal på Dommens Dag føle Hans vrede.

Profeten sa:
      Ingen muslim gjør seg mindre enn han er.

Folk sa:
      Profeten lot ingen reise seg fra en stol for å gi den til andre, men gjorde plass ved at alle flyttet på seg.

Profeten sa til en venn:
      Du har to trekk som Gud liker: Du er vennlig og ettertenksom.

Profeten sa:
      Velstand og skjønnhet belaster.

Imam Ali sa:
      Velsignet er den som av hele sitt hjerte vier all sin gjerning og sin kunnskap, sin velvilje og uvilje, alt han får og gir, taler og tier om – til Gud.

Imam Ali sa:
      Forhold dere til denne verden som om dere skal være i den bestandig, og til den neste verden som om dere skal dø i morgen.

Imam Ali sa:
      Frykt Gud! Bli ikke dratt mot denne verden som er til fristelse for dere. Vær ikke lei over ting i denne verden som dere ikke fikk.
      Snakk sant! Gjør ting som Gud belønner. Vær fiende til den som undertrykker og venn med den undertrykte.

Imam Ali sa:
      Går du i rette med en person mens andre hører, ydmyker du ham.

Imam Hassan sa:
      Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg.

Imam Sadik sa:
      Gud bærer over med feilene til den som vet å kontrollere sinnet sitt.

16100cookie-checkLivsførsel