Kategori Historie

Historie

Når ankerfestet ryker

USAs president Obama har sagt: «USA er verdens ankerfeste.» Nå er det ankerfestet i ferd med å ryke. USA er i tilbakegang; de dominerer ikke lenger verden. Men...

Historie

Ære til imam Hussein

Imam Hussein var dattersønn til profeten Muhammad (fvmh), og fanebærer for Islam da troen etter Muhammads død var truet. Han var den fremste martyr, i kamp for...

Historie

Islam og evolusjonsteorien

Nå markeres Darwin og hans tese om evolusjonen; at alt skapt har gjennomgått en utvikling. Skjønt; kanskje har jeg tråkket i vannet, ved å bruke ordet ?skapt...

Historie

Jerusalems fall

Det er fredag 15. juli. Året er 1099. Vi står ved Jerusalems bymur, som er under angrep av kristne korsfarere.     Byportene er stengt med skodder. Men...

Historie

Jerusalem blir frigjort

Vi fortsetter vandringen i historien, i år 1187. Saladin har slått korsfarerne i slaget ved Hattin, vest for Genesaretsjøen. Korsfarerriket er truet...

Historie

Slaget ved Hattin

Vi vender blikket mot et historisk slag, blant de viktigste i Midtøsten. Det er slaget ved Hattin i Galilea, et stykke fra Tiberias. Året er 1187.     Kong Guy...

Historie

To hærer møtes

Vi skriver år 1187. To hærer står mot hverandre, foran et veldig slag som blir blant de viktigste i Midtøstens historie...

Historie

En verden i endring

  Skal vi avslutte med en spekulasjon som kan være sann eller ikke sann – men som løfter vårt blikk på den store verden, og på de historiske...