Kategori Historie

Historie

Når ankerfestet ryker

USAs president Obama har sagt: «USA er verdens ankerfeste.» Nå er det ankerfestet i ferd med å ryke. USA er i tilbakegang; de dominerer ikke lenger verden. Men...

Historie

Ære til imam Hussein

Imam Hussein var dattersønn til profeten Muhammad (fvmh), og fanebærer for Islam da troen etter Muhammads død var truet. Han var den fremste martyr, i kamp for...

Historie

Islam og evolusjonsteorien

Nå markeres Darwin og hans tese om evolusjonen; at alt skapt har gjennomgått en utvikling. Skjønt; kanskje har jeg tråkket i vannet, ved å bruke ordet ?skapt...

Historie

To hærer møtes

Vi skriver år 1187. To hærer står mot hverandre, foran et veldig slag som blir blant de viktigste i Midtøstens historie...

Historie

En verden i endring

Skal vi avslutte med en spekulasjon som kan være sann eller ikke sann – men som løfter vårt blikk på den store verden, og...