Historie

Profetens erklæring ved Ghadir al-Khumm

Den store pilegrimsreise, hadj, er over for i år. Pilegrimene er tilbake i sine hjemland. Men én markering skal vi huske, kalt Id al-Ghadir ? Ghadir-festivalen


Til minne om en erklæring som profeten Muhammed ga etter sin siste pilegrimsreise, før sin død i 632 (etter kristen tidsregning).

Profeten med mer enn hundre tusen tilhengere, var på vei hjem etter pilegrimsreisen. Været var varmt den dagen, og den brennende sola hadde gjort de reisende trette. Profeten stanset ved Ghadir Khum, en oase mellom Mekka og Medina. Han ventet på dem som kom etter, og ga beskjed til de foran, om å vende tilbake til oasen, for han hadde fått en ny åpenbaring, som han ville meddele for alle. Den åpenbaringen lød slik:

Du Sendebud, forkynn det som er åpenbart deg fra Herren! Og om du ikke gjør det, så har du ikke båret fram Hans budskap. (Koranen 5,67)

Profeten talte til sine tilhengere. Han spurte om de virkelig respekterte myndigheten hans over dem, og alt folket svarte: ?Ja, du Profet! Du er så visst vår leder (mawla)!? Han gjentok spørsmålet tre ganger, og alle ga det samme svar. Da kalte Profeten Ali til seg, løftet hånden hans i sin og sa: ?Hver den som har meg som leder (mawla), skal ha Ali som leder.?

Ali var den gangen 33 år. Profetens tilhengere mottok budskapet, noen med blandete følelser, om de ønsket en annen som leder. De første til å gratulere Ali var to som likevel etter Profeten, ble utropt som khaliffer: Abu Bakr og Umar. Den første sa: ?Å, Ali, du er nå blitt min leder (Mawla), og leder for hver trofaste muslim.?

Så ble et annet vers åpenbart fra Koranen:

I dag har Jeg fullbrakt deres religion, og fullbyrdet Min nåde mot dere, og godtatt islam som religion for dere. (5,3)

Med dette verset var religionen islam blitt komplett, med erklæringen om imam Ali, til å etterfølge Profeten Muhammed, som leder for det islamske samfunnet. Og om Ali ikke var blitt erklært som etterfølger, ville ikke religionen være komplett. Det skal vi notere oss. De gjør det i hvert fall, shia´ene: Imam Alis nærmeste venner.


22880cookie-checkProfetens erklæring ved Ghadir al-Khumm