Kategori Kristendom

Kristendom

«Vantro» er et kristent begrep

Muslimer blir angrepet om dagen. Det blir gjerne vist til IS; disse galninger blottet for moral. Men kritikken går langt ut over disse og rammer gode muslimer...

Kristendom

Påsken uten grunnlag?

Jeg ønsker ikke å støte noen, eller forringe påskens glede, om Jesus; Gud som ble korsfestet for våre synders skyld, og deretter steg opp fra de døde. Men noen...

Kristendom

Islam og kristendom

Skal vi si litt om Islam, og kristendom! Er de to så forskjellige, og hva er likt mellom dem? Det viktigste har de felles! Begge lærer om èn Skaper: Gud. I...

Kristendom

Hva er kristen tro?

?Lærer fakta i kirken ? ikke tro.? Slik lyder en overskrift i Vårt Land 13. november. Artikkelen under viser til at alle som er blitt døpt i Den norske kirke...

Kristendom

De kristne er en sekt

Ja, det må sies, men likevel med respekt: De kristne er en sekt. De har nådd ut til hele verden fra den gang de ble kalt «nasareere», etter Jesus fra Nasaret...

Kristendom

Muslimer og kirkelig toleranse

Vi kan utfordre Kirkens toleranse i forhold til muslimene. Og spørre: Er det virkelig slik at Kirken fordømmer dem? Bakgrunnen ligger i Augustana, den fremste...

Kristendom

Himmel og helvete

Er det evig pine i vente for alle som ikke tror på Jesus? Eller er helvete avlyst, og frelse å finne i alle religioner? Spørsmålet reises av kristne og andre...

Kristendom

Kirke i strid med seg selv

Min artikkel om ”pavelig dumhet”, henspeilt på pavens uttalelse om Islam, har falt flere tungt for brystet. Jeg har fått svar til artikkelen, der skribenter...