Kategori Kristendom

Kristendom

«Vantro» er et kristent begrep

Muslimer blir angrepet om dagen. Det blir gjerne vist til IS; disse galninger blottet for moral. Men kritikken går langt ut over disse og rammer gode muslimer...

Kristendom

Påsken uten grunnlag?

Jeg ønsker ikke å støte noen, eller forringe påskens glede, om Jesus; Gud som ble korsfestet for våre synders skyld, og deretter steg opp fra de døde. Men noen...

Kristendom

Islam og kristendom

Skal vi si litt om Islam, og kristendom! Er de to så forskjellige, og hva er likt mellom dem? Det viktigste har de felles! Begge lærer om èn Skaper: Gud. I...

Kristendom

Hva er kristen tro?

?Lærer fakta i kirken ? ikke tro.? Slik lyder en overskrift i Vårt Land 13. november. Artikkelen under viser til at alle som er blitt døpt i Den norske kirke...

Kristendom

De kristne er en sekt

Ja, det må sies, men likevel med respekt: De kristne er en sekt. De har nådd ut til hele verden fra den gang de ble kalt «nasareere», etter Jesus fra Nasaret...

Kristendom

Islam, en åpen tro

Islam er enestående sammenliknet med andre trosoppfatninger, ved at tidligere åpenbaringer er godtatt og respektert.     Moses...

Kristendom

Opptakt til religionsdialog

Vi er kommet nær på hverandre, du (?) som kristen og jeg som muslim. Det er tid for religionsdialog. Hva skiller og hva forener? Noe av det kan...