Kristendom

«Vantro» er et kristent begrep

Muslimer blir angrepet om dagen. Det blir gjerne vist til IS; disse galninger blottet for moral. Men kritikken går langt ut over disse og rammer gode muslimer flest.


Kritikerne tillegger muslimer ordbruk som «vantro» om ikke muslimer. I dette tar de feil. «Vantro» er ikke et muslimsk begrep; det er et kristent begrep. Kristne misjonærer har brukt ? og bruker det ? i å karakterisere «hedninger» de møter. «Hedning» er også et kristent begrep; begge uttrykker nedverdigelse av den andre.

Koranen bruker andre ord. Den skiller mellom de som «vil» tro, og de som ikke «vil» tro. Den skiller mellom de som dyrker Gud/Allah, og de som dyrker annet enn Gud/Allah. Så enkelt er det. Hver velger sin egen vei.

Og «vantro» og «hedninger» går ikke nødvendigvis «tapt», som det heter i kristendom. Koranen sier at muslimer, kristne og tilhengere av andre religioner, som tror på Gud og gjør det som er rett, ikke skal ha noe å «frykte»! Gud/Allah er barmhjertig og nådig.

28911cookie-check«Vantro» er et kristent begrep