Urtehagen International

Prosjekt i Burao, Afrika

Vi tillater oss med dette å søke om økonomisk støtte til vårt prosjekt i Burao, en viktig og fattig by i Somaliland/Somalia. Urtehagen International ønsker å etablere et senter for kvinner og barn i byen. ( Last ned pdf )


Vi har nylig åpnet et barnehjem der. Vi arbeider videre med prosjektet og håper på deres velvillige støtte, som kan være vesentlig for prosjektet.

Urtehagen
Urtehagen er en ideell, non-profit stiftelse som er registrert hos fylkesmannen i Oslo og Akershus. Urtehagen driver sosialt og kulturelt arbeid, fortrinnsvis for barn og unge.

Se –> www.urtehagen.com

Urtehagen drifter i dag fire barnehager på Grønland i Oslo, og er i ferd med å åpne en femte. Urtehagen samarbeider også med KTL Omsorg AS om drift av Skomakergata gårds- og friluftsbarnehage. I alt når disse tilbud daglig ut til 250 barn. Mange av dem har somalisk bakgrunn.

Urtehagen er engasjert i driften av Urtehagen Videregående Privatskole, som driver voksenopplæring for 80 kvinner. Mange av kvinnene er somaliere, som ønsker å delta i prosjektet.

Urtehagen driver også en barnebondegård med mange spennende dyr: geiter, sauer, høner, lamaer, ponnier og kaniner. Det er et tilbud for barn å komme «ut av byen», og lære å omgås dyr og natur.

Urtehagen har i sine vedtekter slått fast at stiftelsen kan drive sosiale og kulturelle prosjekter i andre land, og har opprettet Urtehagen International for dette. Nå fokuseres det på somaliske områder på Afrikas horn, med stor vekt på å reise et senter på kvinner, og å videreføre, samt bygge, et barnehjem i Burao.

Se –> www.urtehagen-international.com

Burao
Burao er en fattigslig by. Folk har vært rammet av sultkatastrofer og kriger. Titusener er blitt flyktninger. Noen av dem bor også i Oslo. Det er en oppgave å bygge opp igjen byen, åpne institusjoner og bygge infrastruktur for å gi folket en bedre framtid, i denne viktige somaliske byen.

Prosjektet
Urtehagen International arbeider med å reise et planlagt prosjekt for kvinner og barn i Burao. Vi ønsker å starte et prosjekt rettet inn mot kvinner og barn; foreldreløse, forlatte og fattige barn. Barn skal gis trygghet og en bedre oppvekst. Kvinner skal tilbys samvær, undervisning, voksenopplæring. Arbeid mot omskjæring skal styrkes. Omskjæring er svært vanlig i regionen, og mer enn 90 % av jentene blir omskåret, ofte med betydelige helseplager som resultat. Det vurderes å starte mindre produksjonsenheter som kan gi folk inntekt.

Prosjektets status
Vår lokale representant i Somaliland, Fosiyo Janaale, har nylig forlatt Norge for å bosette seg i Burao. Hun er lokal leder for prosjektet, og gjør et utmerket arbeid. To andre av Urtehagens representanter har nylig besøkt byen for ytterligere tilrettelegging og oppfølging. Dette er noen punkter om hvordan prosjektet står.

Formell registrering
Urtehagen International er registrert av norske myndigheter, og også offentlig registrert som en Non-Governmental Organization (NGO) i Somaliland.

Tomt
Urtehagen International har fått gratis tomt til prosjektet, gitt av lokale myndigheter. Representanter for Urtehagen var nylig i møte med Buraos ordfører, Mohamed Yusuf Abdirahman, og med guvernør Togdheer-provinsen der hvor Burao ligger, Ahmed Omar H. Abilahi. Urtehagens representanter ble overrakt et dokument som bekrefter at Urtehagen International nå har fått donert en egnet tomt til det aktuelle prosjektet.

De to representanter for myndighetene dro deretter ut med Urtehagens representanter for å legge ned grunnstein på den aktuelle tomten. Somalilands nasjonale TV-kanal og representanter for landets presse var til stede på tomten for filming og bilder. Filmen ble senere sendt ut på landets TV-kanal, og nådde også seere i Norge.

Urtehagen ønsker snarest å komme i gang med å bygge på tomten. Myndighetene venter også på dette. Prosjektets økonomi og eventuell støtte, vil avgjøre når det kan skje.

Behov
Det er stort behov for denne ENGINE arbeid. Når det gjelder kvinner, har de ingen god status. Mange lever i ekstrem fattigdom. Arbeidsløsheten er stor både blant kvinner og menn. De færreste kvinner har utdanning, og knapt formell skolegang. De helsemessige utfordringer for kvinner er store. Omskjæring er allment utbredt. Opplæring og utdanning av kvinner er en humanitær og samfunnsmessig utfordring, og en særdeles viktig oppgave.

Når det gjelder barn, er det også påtrengende utfordringer. Det finnes i Burao, som ellers i Somaliland, et stort antall foreldreløse, forlatte og fattige barn, som er sterkt i behov for hjelp. Det er opprettet flere barnehjem og Urtehagen besøkte nylig et slikt. Etablerte barnehjem har overfylte lokaler, og fungerer under trange og enkle forhold (bilde under). Behovet for flere hjem er stort. Urtehagen International vil bidra.

Urtehagen International, med bred kontaktflate til somaliere i Norge, ønsker også å være med på å knytte kontakt mellom somaliere i diaspora og somaliere i det opprinnelige hjemland, for praktiske og nyttige tiltak som kan bedre sosiale og humanitære forhold i de samme regioner.

Og, når det gjelder behov: Et raskt besøk i fattigstrøk i Burao, på under en time, gir deg 20-30 barn på en liste over foreldreløse, forlatte og fattige barn som kan trenge plass i et barnehjem.

Oppstart av barnehjem
Mens vi venter på at det nye prosjektet kan reises, har vi leiet et hus i Burao, og nettopp åpnet det som barnehjem. Åpningsdato var 11. juni 2013. Det er nå 20 barn i huset. Huset kan romme 40, dersom det blir økonomisk grunnlag for det.

Huset
Det er et stort hus, med plass til mange barn. Vi håper etterhvert å kunne ta inn flere. Det er mange som «banker på døren».

Huset ligger sentralt til. Inntil huset er det god og egen uteplass, for lek og andre aktiviteter. En avgrensende mur går rundt uteplassen. Urtehagen har inngått leiekontrakt for huset. En «drøm» er å kunne kjøpe det.

Oppussing og innredning
Urtehagen har satt i stand huset, med aktuell oppussing; maling, elektrikerarbeid, rørlegger. Det er kjøpt inn nødvendig utstyr, med blant annet senger. Vi vurderer å sende ned en container til Burao, med leker, stoler, bord og annet utstyr (blant annet overskytende materiell fra de 4-5 barnehager som Urtehagen driver i Oslo).

Mat og klær
Mat og klær til barna er viktige punkter på budsjettet. Flere trenger også sko. Klær og sko kan eventuelt bli samlet inn og sendt ned med annet utstyr i en container. (Nå kommer barn ofte barbent til huset, og ellers bare med de klær barna går i.)

Skole
Det er en offentlig barneskole ved siden av huset. Husets større barn kan gå på den skolen. Offentlig skolegang i Somaliland er blitt gratis, men private skoler skal ha bedre kvalitet. Og selv om skolegang i seg selv kan være gratis, trengs penger til å kjøpe skoleuniform, bøker, penner og annet utstyr. Barnehjemmet må dekke dette.

Personell
Det er ansatt lokalt personell: omsorgs- og støttepersoner for barna, personer med ansvar for renhold, vakter, kokk og andre personer, i alt ti personer. Marie fra Urtehagen International og eventuelt andre vurderer å reise ned for å arbeide frivillig på prosjektet i et år.

Fosiya er den lokale leder. Hun er en driftig og hengiven person som drar i alle tråder for hjemmet. Personalet et utmerket team. Urtehagen International i Oslo har overordnet ansvar for driften.

Skrevne avtaler og regler
Alle barn har en slags tilknytning til en større familie eller en klan. Det er gjort skreven avtale med et familiemedlem om at barnet skal bo på barnehjemmet, med de regler som følger det. Alle ansatte har underskrevet arbeidsavtale med de rutiner som hører til, og også med de etiske regler som er fastsatt for arbeidet.

Helse
Alle barna må gjennom en helsesjekk når de tas inn på barnehjemmet. All informasjon blir tilbørlig arkivert. Helsetilstanden følges opp etter behov. Det føres ukentlig notat om hvordan hvert barn har det, blant annet etter samtaler med barna.

Klaner og mangfold
Klaner spiller en viktig rolle i mange somalieres liv. Slik er det også i Burao. Barnehjemmet legger vekt på å åpen og inkluderende drift, der både barn og ansatte kommer fra flere familier og klaner.

Overdragelse
Prosjektet skal drives i nær sammenheng med lokale myndigheter, som har gitt gratis tomt til prosjektet. På sikt må det være en oppgave at lokale myndigheter selv skal ta ansvar for, og drifte det.

Økonomi
Vi forholder oss til to oppgaver i Burao:

  1. Det etablerte barnehjemmet i leid hus. For tiden er det 20 barn i huset. Tallet kan økes til 40. Prosjektet trenger (raskt) midler til videre drift. Dette arbeid er nå prioritert.
  2. Bygging av et prosjekt for kvinner og barn, på gratis tomt som myndighetene har gitt oss. Vi håper å kunne starte snares, avhengig av økonomisk støtte.

Økonomisk hjelp
Vi trenger sterkt til økonomisk hjelp, og tillater oss å be om deres støtte. All økonomisk hjelp skal gå rett til prosjektet. Det er ingen administrative utgifter, da frivillig innsats står sterkt i prosjektet.

Innsamlinger
Urtehagen International i Oslo driver nå innsamlinger for å skaffe midler. Somaliere i byen er viktige medhjelpere i dette. Et mål er at somaliere i Norge, og ikke minst kvinner, skal ha et bevisst forhold til, å være delaktige i det.

AvtaleGiro
Det er etablert avtalegiro som nå går bredt ut til mange som kan tenke seg å støtte prosjektet.

Vi sprer flyveblad og annen informasjon om prosjektet, og håper på nødvendig støtte.

Økonomisk styring
Vigres Byrå AS, regnskapskontor og økonomiske veiledere, er årelang samarbeidspartner for Urtehagens virksomheter. De er dyktige, erfarne og presise, og arbeider nært med statsautoriserte revisorer. Vigres Byrå AS skal håndtere og styre alle økonomiske disposisjoner, inkludert overføringer, oppfølging og kontroll.

Konklusjon
Urtehagen International planlegger er prosjekt for kvinner og barn i Burao. Begge målgrupper, både kvinner og barn er viktige i dette fattige, krigsrammete, stadig tørkeutsatte, ofte sultrammete området på Afrikas horn. Utdanning, opplæring, omsorg for barn, og andre tiltak som kan bedre folks liv samt å fremme samfunnsutvikling, er prioriterte oppgaver.

Urtehagen International har startet et barnehjem i Burao. Det arbeidet bør sikres, og kunne drives videre. Til det trengs økonomisk støtte snarest, og er en prioritert oppgave. I tillegg bør bygges senteret.

Vi håper på deres velvilje og hjelp i arbeidet, og vil sette pris på å høre fra dere.

Med vennlig hilsen
Prosjektgruppen
Urtehagen International
Norbygata 13, 0187 Oslo
E-mail: post@urtehagen.com


Denne artikkelen finnes også i pdf-format.


25840cookie-checkProsjekt i Burao, Afrika