Kategori Barn

Barn

Støtt drift av barnehjem

Støtt drift av barnehjem ? og nytt dagsenter for funksjonshemmete barn ? på Afrikas Horn! Hva med en kanskje ikke så vanlig ? men ytterst anstendig ? handling...

Barn

Les mer om islam

Vil du lese mer om islam? Kanskje trenger du en barnebok? Eller en «voksenbok» – for eksempel med fortellinger fra profeten Muhammed (fred med ham)? Ja...

Barn

Islamsk barneoppdragelse i Norge

Kjære muslimske foreldre og foresatte! Takk for at dere vil lese dette utdraget fra heftet om islamsk barneoppdragelse (“tarbiya”) i Norge. La oss...

Barn

Gud skapte menneske av jord

Ja, Gud skapte mennesket av jord! Det sier Koranen. Vi vet ikke helt hvordan det gikk til, for det er jo svært lenge siden! Kanskje fantes ikke tid den gangen...

Barn

Historien om Abraham

For lenge siden bodde det i et land lang borte en gutt som het Abraham. Landet var Kaldea, som senere ble kalt Babylon. I dag heter landet Irak. Folk på den...