Kategori YouTube

YouTube

Saudi Arabia Uncovered

Det meste av terror i verden i dag (ISIS, Al Qaida, Taliban, Boko Haram, Al Shabaab osv.) har ideologisk og økonomisk utspring fra Saudi Arabia – samtidig som...

YouTube

Barn skutt på strand

Israel skjøt 3 barn på en strand. Enda er de skyldige ikke dømt for episoden. Israel sier at de selv etterforsker hendelsen, og ønsker ikke innblanding for...

YouTube

The Oslo Wall

Arrangør: Venner av Jerusalem / Al-Quds.
Med støtte fra Fritt Ord

YouTube

Besøke sitt hjem

En palestiner vender tilbake til sitt barndomshjem, men blir blir jaget bort av zionister som har okkupert huset. Det er jødiske nyinnflyttere fra USA som har...

YouTube

Jul i Betlehem, og London

Vel overstått jul? Her hjemme hos oss, mener jeg? Da kan vi kanskje lene oss tilbake og kaste et blikk på verden ? på muren i Palestina, for eksempel? Den som...