YouTube

Besøke sitt hjem

En palestiner vender tilbake til sitt barndomshjem, men blir blir jaget bort av zionister som har okkupert huset. Det er jødiske nyinnflyttere fra USA som har overtatt huset, i strid med folkeretten, FN og internasjonale lover.


26640cookie-checkBesøke sitt hjem