Kategori Norge

Norge

Stans innvandring til Norge?

Et dristig krav. Stans innvandring til Norge! Det må kunne luftes – og kanskje mer enn det. Innvandringen bør begrenses – og eventuelt stanses? Det skjer...

Norge

Korrupsjon på norsk med bakteppe

Sentrale norske politikere bedriver korrupsjon! De henter fordel og får posisjon – og de legger forhold til rette for selv å motta penger – i kraft av...

Norge

Kristelig Folkeparti og staten Israel

Stortingsvalget Det er etterdønninger til stortingsvalget! Kristelig Folkeparti kom svært dårlig ut. Det har vært nytt at enkelte muslimske grupper har...

Norge

«Kristennorge» – må skjerpe seg

De må skjerpe fokus, deler av «kristennorge». Vi verdsetter gode sider – men sekterisme, selvfokus og egeninteresser må endres. Også for kristne politiske...

Norge

Kristelig Folkeparti og staten Israel

KrF, nytt partiprogram 2013 Fjerner avsnitt i tidligere ­program som påtalte Israels ansvar for å løse situasjonen. Omtaler ikke tostatsløsning, kun...

Norge

Migrasjon, trojansk hest?

Det er vel en konspirasjons fantasi. Men det blir likevel hevdet at bak store migrasjoner er det en plan om å bryte ned eller omforme land og kulturer der...