Kategori Norge

Norge

Henrik Wergeland døde som muslim

Ja, du kjenner vel han? Henrik Wergeland, som «innstifta da’n»! Den 17. mai, altså, Norges nasjonaldag. Men at han døde som muslim, det visste du vel ikke? Det...

Norge

Om innvandrere – norske og andre

Vi mennesker har med oss et «jeg», eller skal vi si en identitet, der vi beveger oss i verden. Det «jeg’et» stikker ganske dypt og bringer med seg vår...

Norge

Politikere som personligheter

Er det lov med fjernvurdering av politikeres personligheter? De gjør det i USA. Jeg finner på Google 33 psykiatere, psykologer og sosialarbeidere som i et...

Norge

Stortingsvalg 2017: Skal du stemme?

Du behøver ikke Jeg har gått langs en rekke valgboder i byen, og samlet og lest i partienes valgbrosjyrer. Dette er raske refleksjoner: Høyre. Partiets løfter...

Norge

Jøder har stor makt i Norge

Er overskriften provoserende? Blinker den ut jøder og «jødemakt», som mye negativt har vært lagt til? Men det er sant: At jøder har uforholdsmessig stor makt i...

Norge

Samarbeid som «stoppet opp»

Avisa Vårt Land har en større reportasje 25. juli om et samarbeid som stoppet opp – mellom Islamsk Råd Norge (IRN) og Det mosaiske trossamfunn. Rabbiner i Det...

Norge

Hva kirke og kristendom er

Vi har slått opp i en nyttig bok – for å lære mer om kristendom og kirke. Boka heter: Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Skriftene er «forpliktende...