Kategori Norge

Norge

Mer om æreskultur

Er det på høy tid å innse at det å mange ryggrad er langt verre enn det å mangle ære? Til debatten om Abid og Abida Raja. I offentlig debatt er selvopptatte...

Norge

Stans innvandring til Norge?

Et dristig krav. Stans innvandring til Norge! Det må kunne luftes – og kanskje mer enn det. Innvandringen bør begrenses – og eventuelt stanses? Det skjer...

Norge

Korrupsjon på norsk med bakteppe

Sentrale norske politikere bedriver korrupsjon! De henter fordel og får posisjon – og de legger forhold til rette for selv å motta penger – i kraft av...

Norge

Kristelig Folkeparti og staten Israel

Stortingsvalget Det er etterdønninger til stortingsvalget! Kristelig Folkeparti kom svært dårlig ut. Det har vært nytt at enkelte muslimske grupper har...

Norge

«Kristennorge» – må skjerpe seg

De må skjerpe fokus, deler av «kristennorge». Vi verdsetter gode sider – men sekterisme, selvfokus og egeninteresser må endres. Også for kristne politiske...