Norge

Om innvandrere – norske og andre

Vi mennesker har med oss et «jeg», eller skal vi si en identitet, der vi beveger oss i verden. Det «jeg’et» stikker ganske dypt og bringer med seg vår bakgrunn, oppvekst, kultur, historie; ja, hvem vi egentlig er. Så bra! Vi har hver av oss, en egen forankring å holde oss til.

Vi kan endre på den, det er sant. Til en viss grad, og det kan være bra. Iblant kan det være nødvendig og egentlig et mål å ta med. Samtidig som noe ved oss, en identitet, bevares.

Her er et eksempel på hvordan dette kan bli uttrykt – ved innvandrere til et annet land. Pakistanere eller somaliere? Nei, her dreier det seg om norske, med ivaretakelse av identitet. Kanskje som menneskelig trekk?

Trond Ali Linstad

92030cookie-checkOm innvandrere – norske og andre