Norge

Muslim i Norge

Dere unge, det påhviler oss en stor oppgave.

Vi skal være"det beste av samfunn". Vi skal gjøre det som er rett, og forby det som er urett. (3,110). Det er hva Gud venter av oss.

Da kan vi ikke, som enkelte gjør, si at Islam så visst er bra, men muslimene er beklageligvis dårlige. Vi muslimer skal være bra! Vi må godta at folk rundt oss dømmer Islam ut fra hva muslimer gjør.

Vi har et norsk ordspråk som sier: "På frukten skal treet kjennes!" Hvis "frukten", dvs muslimene, er dårlige, hvordan kan "treet", Islam, være bra? Koranen viser til det samme. Den sier: "I den gode jord spirer planter fram, ved Guds ordning. Men i den dårlige jord spirer det bare sparsomt." (7,58)

La oss vise at jorden vår er god, og at muslimer kan blomstre! – Og gjøre det som er rett, mens en forbyr all urett.

Rett og galt

Vi må vite hva som er rett, og urett! Dette lærer vi om i Koranen, det suppleres i sunnah, og gode ledere har gitt kloke veiledninger.

Dessuten kan vi bruke vår fornuft

Koranen sier: "Den ynkeligste av Guds skapninger" er den som ikke bruker sin fornuft! (8,22) Vi er pålagt å tenke.

Ingen samfunn, eller tidsepoker, er like! Vi kan ikke bare anvende det andre før oss har lært, og så tro vi lever riktig, eller galt. Situasjonen og tiden er annerledes. Vi må søke hjelp i fornuften.

De generelle retningslinjene og prinsippene finner vi i Koranen, men de må utformes så de passer til vår egen tid.

Vi er nødt til å tenke selv.

Hjelperegler

Dette er noen hjelperegler:

(1.) Koranen sier: "Hold fast ved tilhørigheten til Gud!" (3,103)

La det være grunnleggende i alt vi foretar oss, at vi forblir troende for Gud!

(2.) Vit at Gud ikke forbyr dere unge, å søke det vakre og det gode! Livet skal leves, dere skal vokse og utvikles! Vi er pålagt av Gud å søke glede og lykke, og de goder som Han har skapt.

(3.) Dere er bare ansvarlige for dere selv! Ingen skal tvinge dere, eller pålegge dere noe – uten at dere selv vil! Islam gir dere frihet! Men husk at dere skal tilbake til Gud (5,105), og til Ham forklare deres valg.

(4.) Selv om dere er unge, og livet ligger foran dere, så minnes hva Koranen sier: "Dere som tror og handler rett, og er ydmyke overfor Herren, skal til Paradiset, og der skal dere være og bli." (11,23) Glem ikke det løftet.

Da er vi tilbake til hva det betyr å kunne skille mellom rett og galt.

Moralsk liv

Vi skal ikke lyve og stjele, vi skal vise omsorg for de svake. Dette er noe vi vet. Men hva med en rekke andre forhold i vårt daglige liv, som en ungdom kan lure på? Noen er små, kanskje, og andre store. Her er eksempler på noen spørsmål:

– Er det lov å like musikk i Islam?
– Kan man ha venner som ikke er muslimer, og gå ut med dem, om de drikker øl?
– Er det lov å ha kjæreste i Islam?
– Kan man for eksempel gå på kino?
– Hva er halal når det gjelder mat og drikke?
– Hva er rett bekledning, skal jenter bære hijab?
– Kan man gifte seg med en ikke-muslim?
– Hva med seksualitet, er det lov for eksempel å masturbere/onanere?

Jeg skal gi min egen mening om et øyeblikk.

Dere ungdommer har sikkert flere spørsmål, som vi må svare på.

Fleksibelt Islam

Hva med ungdom som ikke er muslimer? – Men som vi mener bør bli det. De har sine oppfatninger og vaner, som ikke kan endres tvert. Kan vi by dem et fleksibelt Islam?

Kjøre venner, det er lov å tenke! Skal muslimer alltid være på etterskudd, og la andre være ledende i debatter, om seksualitet, samliv, moral, tvangsekteskap, omskjæring, og så videre?

Tillatt en uvanlig tanke, kanskje: Samboerskap! Er det en islamsk umulighet? Hva sier vi til norske ikke-muslimer?

Mutah er den islamske betegnelsen på et begrenset ekteskap. Kan vi se det som en form for samboerskap? Det var tillatt under Profeten, men ble forbudt da det ble misbrukt. Kan det spørsmålet diskuteres igjen?

"Den ynkeligste av Guds skapninger", lærer vi, er den som ikke bruker sin fornuft (Koranen). La oss bruke fornuft og tenke, så får vi se hva vi kommer fram til.

Integrering

Vi lever i det norske samfunnet. Skal muslimer integreres?

Jeg mener vi skal det. Vi skal gå inn i det norske samfunnet, og gro røtter i det. Muslimer hører til i det samfunnet og har mye å hente fra det.

Det er på mangte måter et godt samfunn. Det gir anledning til selvstendig tenkning. Det inviterer til intellektuell utfoldelse. Det gir ansvar for eget liv.

Det gir individuell frihet.

Det har jevnt over en god moral – i forhold til å lyve og stjele, når det gjelder å ta hensyn til hverandre, respektere den svakes rett, vise kollektivt ansvar, utføre samfunnsmessige plikter, og hjelpe dem som trenger det.

Vi kan glede oss over dette samfunnet.

Men det bærer også på mangler. Vi ser hvordan familielivet svekkes, skilsmisseprosenten er høy. Mange barn opplever opprivende familiebrudd. Kvinner er fortsatt salsgvare, ved sitt kjønn og ved sin kropp. Rusmidler er allment anvendt, og sterke stoffer er i bruk blant ungdom. Seksualitet synes uten grenser. Porno finnes alle steder, og utroskap er TV-underholdning.

Slik er moral og gode levereglene på viktige områder er svekket. Konklusjonen blir derfor denne, etter min mening:

– Ja til integrering i samfunnet! Men bare til en viss grense.

Vi vil ikke følge de personer, noen med innvandrerbakgrunn, som nå stilles opp som integreringsmodeller, og som eksempler på hvordan integrering kan skje.

De har, flere av dem, kastet religionen overbord, og skjøvet gudstroen til side, i sin egen integrering.

Vi bør huske hva som tidligere er sagt, at uansett hvordan vi velger våre liv, så skal vi beholde tilhørigheten til Gud.

Profeter

Vi kan lære av Koranen.

Profeter som Noa, Hod og Salih virket i samfunn som folkene der så som gode. For Gud har latt hvert folk se sin egen framferd som bra. (6,108)

Men samfunn har satt Gud til side. De dyrker kanskje egen velferd.

Noa, Hod og Salih ble sendt til slike med dette ene budskapet: – Tjen Gud! Tro, og gjør deres plikt mot Ham!

Dette var alt de brakte med seg, til de samfunn der Gud var satt til side.

Blir Gud satt til side hos oss? Da må vi, liksom Noa, Hod og Salih, si:

– Tjen Gud! Ja, hold fast ved tilhørigheten til Ham.

Vi kan finne løsning på de dagligdagse problemene, av den ENGINEn jeg har nevnt.

Men hold fast ved det grunnleggende, dere unge: Troen på, og tilhørigheten til, Gud.

Mine svar på spørsmål

Her er mine svar på spørsmålene som er nevnt. De kan være rett, eller feil.

– Ja, det er lov å like musikk i Islam! Men tenk etter på musikkens innhold: bygger det opp, eller river det ned?
– Ja, man kan ha venner som ikke er muslimer, og gå ut med dem om de drikker øl. Men gjør det ikke selv! Øl og alt annet som gir rus, er forbudt i Islam.
– Ja, man kan ha en spesiell venn, eller kjæreste. Men gå ikke utenom de rammer som Islam setter for seksuell adferd!
– Visst kan man gå på kino! Men tenk på filmens innhold: bygger det opp, eller river det ned?
– Halal er det Gud ikke forbyr. Han gjør ikke ting vanskelig for deg.
– Rett og sømmelig kledning er viktig. Hijab hos jenter er ønskelig og vakkert.
– Jeg tror man kan gifte seg med en ikke-muslim. Men tenk gjennom og diskuter det grundig.
– Ja, det er naturlig å masturbere/onanere, for å slippe seksuell spenning.

18300cookie-checkMuslim i Norge