Koranen

Kan en muslimsk kvinne skille seg som mannen?

Det blir et vanligere spørsmål! For å finne svar kan vi gå til ulike tradisjoner, som varierer veldig fra ulike land. Eller vi kan gå til Koranen. For kan hende sier den noe annet? Det gjør den.


Muslimske kvinner kan skille seg som mannen!

Koranen gir denne anvisning i skilsmisse: «Kvinnen har samme krav og plikter til mannen, som mannen har krav og plikter til kvinnen.» (2,228) Det uttrykker en forståelse og tolkning som er vanlig i oversettelser av Koranen. Formuleringer som: – Kvinner har samme rettigheter som menn/- Kvinner har rettigheter mot menn lik dem menn har mot kvinner/- Kvinners rettigheter i forhold til sine menn er lik menns rettigheter til sine kvinner, er vanlig forekommende. (M. K. Bernstrøm/M. Asad/Ahmed Ali/T. B. Irving/M. H. Shakir/Bewly/M. H. al-Asi.)

Men om mann og kvinne i skilsmisse vil ønske å gjenoppta samliv og ekteskap, vil ordet til den som skal stå for underholdet, veie tungt (mann eller kvinne), er det anført.

Einar Bergs oversettelse av koranen på norsk, som det ofte refereres til, er upresis og gammel og lite anerkjent.

Når det gjelder Koranens budskap om skilsmisse, og mann og kvinners rettigheter i det, så er dette det sentrale innhold: «Mann og kone har de samme rettigheter: ‘Og kvinner har de selvsamme rettigheter i overenstemmelse med rettferdighet’. (228)» Videre: «Kvinner har en absolutt rett til skilsmisse, uten å måtte angi grunner.» (Ziauddin Sardar: «Reading The Quran. London 2011, s. 167.)

Konklusjon: Muslimske kvinner kan skille seg som mannen.


Aftenposten skriver nylig om muslimske kvinner som ønsker skilsmisse, men ikke får det. Det ligger ingen holdbar grunn til dette i islam.

Koranen sier om mann og kvinnes rett til skilsmisse: «Kvinnen har samme krav og plikter til mannen, som mannen har krav og plikter til kvinnen!» (Koranen 2, 228.) Kvinnen kan selv be om, og kreve, skilsmisse. Flere «tradisjoner» i islam underbygger det.

En kvinne (Djamilah) kom til profeten Muhammed og sa hun ikke lenger orket å leve med mannen (Thabit ibn Qays), selv om han var en god person. Hun ønsket skilsmisse. Profeten godtok dette. Siden det var kvinnen som ville ha skilsmisse, ba han henne gi tilbake brudegaven. Og så «erklærte han ekteskapet oppløst». (Kilde: Muhammad Asad: The Message of THE QUR’AN.) Det finnes flere «tradisjoner» om det samme.

Jeg skriver dette til muslimske kvinner – og menn: Kvinner har samme krav og plikter som mannen. Også når det gjelder skilsmisse.

19520cookie-checkKan en muslimsk kvinne skille seg som mannen?