Verden

Hvem styrer verden?

Økonomiske og politiske krefter bak Pride

Spørsmålet har vært reist før, også på denne siden: Hvem styrer verden? Sitter med økonomisk dominans over det meste av verdier? Og ikke bare over rent materielle verdier i produksjon, omsetning og drift. Men også over aviser og medier.

Ja, de eier store aviser og medier i verden! Viktige påvirkningsorganer er det. Og eierne er ikke passive, tvert om! De utnytter sin eierstilling til bevisst å påvirke opinionen, forme tanker og meninger hos oss alle. Slik er det i viktige maktorganer.

Hvem er de så, de største økonomiske maktorganer i verden? «Det er «De tre store», som de kalles på Wall Street: BlackRock, Vanguard og State Street. De har betydelig økonomisk, og derved også politisk dominans, påpekt flere ganger også på denne siden.

Neste spørsmål: Hvem er personene bak? Som påvirker og styrer meninger og tanker. Hva er deres interesser? Det bør vi vite, om mulig. Hvem de er, og hva de tenker og mener.

Sionistiske jøder styrer verden

Stiftere, eiere og driftere for disse «Tre store» maktgrupper i verden, er i hovedsak jøder. Gjerne med sionistisk tenkning. Med klan- og stammeidentitet knyttet til det å være «jøde»; tungtveiende for de fleste.

Og i tillegg når det gjelder store forretningsdrivende jøder: De framtvinger i sine aviser og andre medier nye holdninger og kulturer som åpner for nye markeder med økt rikdom og profitt, det ligger i sakens vesen. Pride står de bak og fremmer.

BlackRock

Ta BlackRock som eksempel, anslått sentral blant «de tre». BlackRock er verdens største pengeforvalter. Personene som opprettet og fortsatt dagligere driftere BlackRock, er alle jøder. I oppstartfasen holdt de til i et hjørne av et lokale der lederen, Larry Fink sin desk, ble kalt “Little Israel”. Israel var og er i sentrum for mange av BlackRocks aktiviteter. Pådrivere for pro-israelske holdninger og tanker.


BlackRock: Grunnleggere og fortsatt driftere, alle er jøder.

Larry Fink, BlackRocks leder, sier til virksomheter som de kontrollere i verden: «Dere må tvinge fram holdninger … også når det gjelder … kjønn». Slikt skaper nye markeder og profitt. Pride inviterer til det.

BlackRock, Vanguard og State Street

«De tre store» er sammenvevd med hverandre. Den ene kan ha eierettigheter i de andre. Interesser, holdninger å fremme og investeringer og profitt å dele, dominerer hos dem.

De superrike kan som tilfellet med BlackRock over, «ask» (påtving) aviser og medier som de kontrollerer, å fremme et spesielt syn, også når det gjelder seksualitet og kjønn; som Pride.  
Vi ser det flomme over i aviser nå, også i norske aviser. Gjerne bak falske slagord som å «elske» (ligge med) den en vil. Og vi som lesere, tar det til oss.

Hvem eier norske aviser?

Hvem eier egentlig store norske aviser som Verdes Gang (VG), Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad? Formelt er det gruppen Schibsted. Men realiteten er at Wall Street med State Street er den dominerende eieren med full finansiell kontroll over Schibsted. (Steigan.no) De bestemmer hva vi leser; om nødvendig «tvinger» det fram. Også ved eierskapet sitt i norske aviser.

Jøder, Pride og homoseksualitet

Homoseksualitet er del av jødisk tradisjon. (Ofri Hany, Haaretz, 5.august 2015.)

Norske aviser følger superrikes pålegg om Pride-tenkning og markeringer. Det er dette som strømmer på oss.

De superrike fremmer etisk og sosialt forfall

Et poeng til å bemerke. De styrtrike som Blackrock og andre, kan se fordeler for sin store økonomiske virksomhet om geografiske grenser utviskes, lokale nasjonale verdier svekkes, manglende samlende identitet ved innvandring styrkes og familiære etablerte relasjoner undergraves.

Virksomhetene de driver, virker nedbrytende. De styrker de superrike, de blir sittende med makten. Og vi andre skal finne oss i det; er vi ikke bevisste.

Av Trond Ali Linstad

147100cookie-checkHvem styrer verden?