Verden

Europa: Ingen hjelp til flyktninger?

Tar Europa skade på sin sjel? Når humanitet settes til side, og vi blir oss selv nok – er det noe vi skal miste? Når medmenneskelige verdier blir satt bort? Blir vi forringet ved det? Og skal Europa selv tape – på sikt vil det kunne skje.


Flyktninger fra krig
En mann setter fyr på seg selv under en protest i mars ved den gresk-makedonske grensen der tusentall flyktninger er strandet. Det er ingen vei inn i Europa! Festningsmurene er for høye (Se bilde).

Økonomiske migranter
Det finnes også økonomiske migranter: Folk som vil ha et bedre liv. Det bør ikke være fremmed i Norge; vi har selv vært økonomiske migranter! Nordmenn flyttet fra fattigdoms-Norge til USA for hundre år siden – for å søke et bedre liv.

Norge kan ikke åpne dører for «alle». Men humanitet må med, i vurdering av flyktninger og migranter.


19651cookie-checkEuropa: Ingen hjelp til flyktninger?