Verden

En verden uten Islam

Det er stor uro under himmelen, med militære konflikter mange steder i verden. Er islam skyld i dette eller ligger andre forhold bak? Nei, uten religionen ville folk og grupper funnet andre bannere for å uttrykke sine nasjonale krav og sine ønsker om uavhengighet.


Vi kan se på en artikkel i bladet Foreign Policy (januar/februar 2008). Den kaster lys over spørsmålet.

Hva om islam ikke fantes, spør artikkelforfatteren (Graham Fuller). Da hadde vi vel verken hellige kriger eller terrorister? Og neppe heller noen sivilisasjonskonflikt? Midtøsten var vel et fredfullt sted, og eksempel på levende demokrati? Nei, svarer han. Ta islam bort fra historien, og verden ville sett ut stort sett slik som den gjør i dag.

Midtøsten som er nevnt, ville vært like sammensatt og konfliktfylt som nå. Dominerende etniske grupper som arabere, persere, tyrkere, kurdere, jøder og kanskje også berbere og pashtunere ville fortsatt satt preg på situasjonen. Vestlige stater skulle som før, anstrengt seg for å etablere baser og koloniale utposter for å ivareta sine egne politiske og økonomiske interesser. Og Midtøstens folk ville neppe sett med blidere øyne på strømmen av vestlige krigsflåter og deres handelsutsendinger, støttet av vestlige kanoner, enn de gjør i dag. Med eller uten islam.

Men kanskje Midtøsten ville vært mer demokratisk uten islam? Nei, historisk ser vi hvordan diktaturer både i Europa og andre steder har bestått helt opp til vår tid. Og styret i for eksempel Russland, er vel enda ikke riktig ?demokratisk?? Det ville neppe annerledes i Midtøsten.

Palestina

Så er det Palestina. Som alle vet, er det de kristne som i mer enn tusen år har forfulgt jøder på mest skammelige vis, med holocaust som det verste eksempel. Disse skrekkelige uttrykk for antisemittisme var fast forankret i vestlige, kristne land. Jøder ville fortsatt søkt til et område utenfor Europa, og sionismen skulle brakt dem til Palestina. Den nye jødiske staten ville fortsatt ha forflyttet de samme 750 000 arabiske innfødte i Palestina fra deres lande, selv om de hadde vært kristne, noe mange av dem også var. Og ville så ikke disse palestinske arabere ha reist seg og kjempet for å beskytte og vinne tilbake landet sitt?

Dagens amerikanske okkupasjon av Irak ville ikke vært mer velkommen om irakerne ikke var muslimer. Ingen folk vil bifalle fremmed okkupasjon og drap på sine egne, utført av fremmede tropper.

Islam

Det er likevel feil å hevde at islam ikke har stor betydning for Midøsten, og for Øst-Vest relasjonen. Islam er en forenende kraft av fremste orden. Islam har skapt en bred sivilisasjon der folk deler mange sentrale oppfatninger om filosofi, kunst og samfunn, en visjon om et moralsk liv og en oppfatning av lov og rett og et riktig styresett ? alt vevd sammen i en dyp kultur. Som kulturell og moralsk kraft har islam bidratt til å bygge bro over etniske skillelinjer, og oppmuntret folk til å føle seg del av et bredere muslimsk sivilisasjonsprosjekt.

Men hva med terrorisme, som mange i dag umiddelbart forbinder med islam? I Vestens fokusering på terrorisme, i islams navn, er vår hukommelse kort. Terrorisme er slett ikke noe nytt fenomen. Jøder brukte terror mot briter, tamiler er velkjent for terrorisme, det har vært gresk, sikh, makedonsk, europeisk, amerikansk, irsk, og kenyansk terrorisme, for å nevne noe.

Vi kan se på vår nyere historie. Ifølge Interpol var det i 498 terroristiske angrep i Den europeiske unionen i 2006. Av disse var 424 utført av separatiskgrupper, 55 av venstre-ekstremister, og 18 av andre grupper. Bare én slik aksjon var utført av islamister.

Er det så vanskelig å forestille seg at for eksempel arabere, de være seg kristne eller muslimer, og som daglig opprøres over Israels eller imperialismens konstante invasjoner, kupp og intervensjoner, tar i bruk terroristiske metoder eller driver gerilja-krig? Vi kan heller spørre om hvorfor det ikke har skjedd før.

Problemenes årsak

Islam er ikke problemenes årsak, selv om noen hevder det. En verden uten islam skulle fortsatt ha innbefattet vedvarende og blodige konflikter, konfrontasjoner og kriger som ville ha dominert det geopolitiske landskapet.

Uten religionen ville folk og grupper funnet andre bannere for å uttrykke sine nasjonale krav og sine ønsker om uavhengighet. Historien kunne tatt en annen vei, men til grunn for konflikter mellom Øst og Vest ville fortsatt ha ligget vesentlige spørsmål knyttet til etnisitet, nasjonalisme, ambisjoner, grådighet, ressurser, lokale herskere, avhengighet, finansielle fordeler, makt, intervensjon og hat mot fremmede kolonialister og imperialister.

18320cookie-checkEn verden uten Islam