Kategori Kort Nytt

Kort Nytt

Avvis Pride, et feiltrinn

Pride – en kjønnsideologi med et helt nytt syn på kjønn og seksualitet, samliv, familie, familie og barn blir stadig med dominerende i Norge. Det merkes i...

Kort Nytt

Homofili er unaturlig, et avvik

Det er et kjempepress i tiden, om å gjøre en minoritetsgruppe med seksuelle avvik – for det begrepet må vel kunne brukes, i en aktuell debatt innen...

Kort Nytt

Hvem styrer verden?

Denne må du se: Hvem eier verden? En liten minoritet, mindre enn én promille, eier hele verden! Ja, faktisk alt av materiell verdi som finnes i den! Det er noe...