Kort Nytt

Viktig å lese: Hva sier Koranen

Det trenge en ny oversettelse av Koranen til godt norsk språk! Det arbeidet er på gang. I denne boka finner du oversettelse av de to første kapitlene i Koranen, det bør du ta med deg! Det er også andre presentasjoner av hva Koranen og islam er. Les, tenk og forstå! Kom gjerne med spørsmål og kommentarer. Vi håper du skal ha nytte av teksten.

Se vedlegg.

104780cookie-checkViktig å lese: Hva sier Koranen