Kort Nytt

IS, Al-Qaida og salafister er brødre. Se opp for dem alle

 

IS og Al-Qaida – som egentlig er tvillinger – taper i Irak og Syria. Hva skjer med deres ideologiske tenkning, hvilke mål stiller de seg nå? Tro ikke at de er «døde».

Fokus her hjemme er kun på dette: Vil de sende flere selvmords-aktivister til Europa; skal vi oppleve flere terrorbomber? Men det er kun én side. Den andre siden er denne: Vil de endre på strategien, fremstå i mer moderert form for å vinne støtte på det grunnlaget? Ja, det er dette som skjer.

Vi ser det for eksempel i Syria. USA med alliert har tatt kontroll med store deler av syrisk territorium og avviser å gi det tilbake til den syriske staten. De bygger opp «lokale råd» som skal styre disse områdene adskilt fra syriske myndigheter. Det er strategien for å svekke Syria.

I de «lokale rådene» finner vi «modererte» opposisjonsgrupper med særlig tilknytning til Nusra-fronten, en avlegger til Al-Qaida. Og til miljøet rundt «De hvite hjelmene». Det er nå blitt formen for den «syriske opposisjonen». Og Norge vil støtte den! Med fortsatt pengehjelp til NORWAC, Norsk Folkehjelp og andre som under hele den syriske konflikten, har stått på opposisjonens side – sammen med USA, Saudi-Arabia, Israel og Tyrkia – i hva Norsk Folkehjelp har kalt «frigjorte områder».

Vi ser det også i Norge. Her er det et ideologisk spørsmål. IS og Al-Qaida – med Nusra-fronten – endrer den ideologiske profilen. Nå er de ikke lenger «terrorister», men fremstår med et «ant-terroristisk» ansikt, i formen av blant annet salafister. Gevær og bomber er lagt til side, med den ideologiske kampen fortsetter. Enhver bør vite dette, at IS, Al-Qaida og salafister har det samme ideologiske grunnlag; lik måte å tenke på. De tolker «islam» på de samme vis. Og er alle knyttet til Saudi-Arabia, med den rådende tenkningen der.

Jeg så dem – salafistene – en dag på Jernbanetorget i Oslo ved en stand de hadde. Deres hovedparole var: «Mot ekstremisme!» De agerte mot våpenbruk, tilsynelatende forstandige og fredelige. For å verve støttespillere.

Men innholdet i flyvebladene de spredte, var alle preget av Saudi-Arabia, med saudienes grunnleggende tenkning. For øvrig med den samme tenkning – wahabismen – som den til IS og Al-Qaida. Kun fratrukket dette med våpen. Men like snever, isolasjonistisk, selvsentrert og aggressiv som wahabismen selv.

Dette er Saudi-Arabias nye bilde, som de ønsker støtte for! De sa det selv, salafistene på stand’en: at Saudi-Arabia er «det beste land».

Fare på to fronter, når IS og A-Qaida taper i Irak og Syria! Terrorbomber i Europa. Og ideologiske utfordringer med «fredelige» varianter av «islam» – uttrykt ved salafisme og annet – i «opposisjonens» områder i Syria, for øvrig støtte at Norge, med NORWAC og Norsk Folkehjelp. Og med framstøt i Norge også, ved presentasjon av en ny variant av «islam»; aggressiv, eksklusiv og sekterisk.

Trond Ali Linstad

91670cookie-checkIS, Al-Qaida og salafister er brødre. Se opp for dem alle