Kort Nytt

Gammel og ny verden. Verdier og holdninger

Dalai Lama: – Europa tilhører europeerne

Av Trond Ali Linstad
Gjensyn med en tidligere artikkel.

Dalai Lama mener flyktninger skal hjelpes slik at de kan returnere hjem for å bygge landet sitt.

Dalai Lama:

– Europa er moralsk forpliktet til å hjelpe flyktningstrømmen som er i livsfare. Ta dem imot, hjelp dem, gi dem utdanning, men til syvende sist skal de tilbake og bidra til å utvikle sine hjemland. Jeg mener Europa tilhører europeerne, sa han foran forsamlingen.

Folk og nasjoner

«Vi skapte dere til folk og nasjoner for at dere skal kjenne hverandre», sier Koranen. Så er vi knyttet sammen «som folk og nasjoner», med en indre tilhørighet til hverandre. Men må også kunne føle tilhørighet utad, til andre folk og nasjoner i gjensidighet og respekt. En indre tilhørighet ligger i oss, som Koranen sier. Og da er vel det sant.

Nasjonal identitet, verdier og institusjoner

Nasjoner og land skiller seg fra hverandre i kulturer, men også i identiteter, verdier og institusjoner – alt sammen med røtter i historien. Identitet er svar på spørsmålet: Hvilken gruppe hører du til?  Det kan gjelde språk og religiøse tilhørighet. Verdier kan være vanskeligere å definere; de ligger dypt i oss. Institusjoner er historisk utviklete instanser for regler, lover, familieforhold, skoler, helsesystem, sport, medier, kunst og vitenskap. Slik bygges nasjonale enheter.

Så møtes representanter for forskjellige kulturer, identiteter og verdier! Som for eksempel når hundretusentalls migranter fra Afrika og Midtøsten kommer og ønsker seg inn i Europa. Det blir ikke et enkelt møte.

Dette bør en holde fast ved: Tilkomne og innvandrende migranter og flyktninger med sin identitet og verdier, må respektere og bøye seg for foreliggende identitet, verdier og institusjoner i det samfunn de søker seg inn i: Europa. Alt annet vil være skremmende og respektløst.

Islam har tatt stilling til dette. Islam sier at «om du ikke finner deg til rette der du kommer, og ikke får leve ut troen og annet som du vil, skal du søke deg til et annet sted». Og gir med det et rimelig valg.

De første muslimske emigranter
De første muslimske emigranter som ble forfulgt av sine fiender i Mekka, ble rådet av profeten Muhammed til å søke asyl og opphold i et annet land. Han sa de skulle dra til Abysinia, nå Etiopia. Abysinia var et kristent land. Muslimene søkte opphold der.

Muslimene kom med ydmykhet. De ble mottatt med åpenhet og respekt. Styresmakten i Abysinia merket seg muslimens verdier og oppførsel. Det innbød til respekt og forståelse. Muslimene var vertskapet lojalt. Det var harmoni og fred i møtet.

Les mer i boka: «Hva sier Koranen», til salgs i bokhandelen.

Hva betyr innvandrerstrøm for Europa?

Av Trond Ali Linstad

Et stort antall innvandrere fra mange land, utfordrer landet de kommer til. Hva gir stabilitet og styrke til et land? Forskere lager hypoteser om det.

Viktige faktorer er: Grunnleggende kvaliteter i landet som evne til økonomisk produksjon, teknologisk fornyelse, sosialt samhold og nasjonal vilje. De nasjonale kvaliteter vil veie tungt. Fokus på opplæring er viktig, samt sant mangfold og pluralisme. Faktorene må styrke hverandre. (Foreign Affairs July/August 2022.)

I et land som Norge med mange innvandrere og flyktninger fra mange land, vil ikke dette virke godt. Det nasjonale elementet står svakt. Felles identitet knyttet til landet er svekket, det sosiale samholdet likeså. Folk inviteres til å bli en masse, til å overleve på beste vis. Kvaliteter reduseres. Det rammer landet. Begrenset innvandring og færre flyktninger vil være pålegg for nasjonal stabilitet og styrke.

–  Det er Frankrike som blir integrert i den arabiske verden

Av Mohamed Omar.

I Frankrike raser opptøyene. De snakker igjen om «integrering». Det betyr at befolkningen med arabisk og afrikansk bakgrunn bør integreres i fransk kultur. Dette er imidlertid lite sannsynlig. Det vil kreve at utviklingen som har pågått i mer enn femti år skal snu.

For at det skal være mulig, kreves en total innvandringsstopp fra enkelte regioner. Det ville også kreve store endringer i den moderne, vestlige livsstilen. Ønsket om slike radikale endringer finnes ikke i Frankrike.

Derfor er det mye mer sannsynlig at utviklingen vil fortsette som den har gjort i flere tiår, det vil si at Frankrike vil fortsette å integrere seg i den arabiske verden, i den nordafrikanske kultursfæren.

Den syriske presidentens kone Asma Assad:

– Nyliberalismen er den største trussel mot verden

Den syriske presidentens kone Asma Assad besøkte Moskva denne uken. Hun pekte på viktigheten av å stå mot nyliberalismen, som uttrykt ved World Economic Forum.

Verken den russiske føderasjonen eller regjeringen i Syria tror på nyliberalisme som en spesielt egnet ideologi. I stedet mener statene at konservative og tradisjonelle verdier bør stå i sentrum.

Asma Assad:
«En universell og stor utfordring for hele verden er trusselen fra nyliberalismen, som påtvinges alle folkeslag. Hovedformålet med den er selvfølgelig ikke bare å utviske nasjonal identitet, men også menneskelig identitet, så vel som patriotisme, tradisjoner og skikker».

De tradisjonelle verdiene er bevart innen familien, som skal være bærebjelken i en: «dialog mellom unge mennesker over hele verden», mener Asma Assad. Dette gjelder spesielt for «våre østlige samfunn, fordi det er disse samfunnene som er direkte truet, og samtidig er mest kapable til å motstå dette angrepet på grunn av kulturen, moralen og verdiene de har,» la hun til.

«Våre russiske venner støttet oss uten å nøle under krigen som pågikk i landet vårt. Derfor har vi også uten å nøle støttet dem, og vil fortsette å støtte våre venner i deres kamp,» understreket hun.

World Economic Forum

Av Trond Ali Linstad

World Economic Forum er en sammenslutning av de rikeste og mektigeske mennesker vi kjenner. De møtes for å planlegge hvordan å styre verden. Den «gamle» verden skal de legge bort, og en ny opprettes med de selv som styrende makter.

Tradisjonelle verdier legges bort, som familie, demokrati, nasjonal tilhørighet, enkeltmenneskets rettigheter, politisk og økonomiske selvstendighet. De styrtrike skal selv styre verden og river opp tidligere tradisjoner og verdier for å gjøre folk til en masse de selv kan manipulere.

Organisasjoner som BlackRock og Vanguard – som eier det meste i verden – er eksempler på det. Stå mot dem.

Det kommer artikler om BlackRock og Vanguard senere.

Av Trond Ali Linstad

141280cookie-checkGammel og ny verden. Verdier og holdninger