Kort Nytt

FN: Israelske bosettere krenker folkeretten

Kilde: Vårt Land 01.02.2013.


Israel krenker folkeretten med sine bosettinger, og må straks fjerne alle israelske bosettere fra palestinsk jord, heter det i en FN-rapport.

Ifølge rapporten er det et klart brudd på folkeretten å overføre sivil befolkning til okkuperte områder. Slik bosetting av sivile på andre staters territorium kan være en krigsforbrytelse som faller inn under Den internasjonale straffedomstolens jurisdiksjon.

25480cookie-checkFN: Israelske bosettere krenker folkeretten