Kort Nytt

USA og tortur

Kilde: The Guardian weekly, 15-21 March 2013.


Vi vet at USA støtter og bedriver tortur. USA drev selv tortur mot fanger i Irak, og USA overleverer fanger som de mistenker er knyttet til terror, til spesielle forhørssentre i Algerie og andre steder, der fangene blir torturert. Dette er for de fleste, velkjent.

Nå er det kommet nye opplysninger om USAs tortur av fanger i Irak. Den britiske avisa The Guardian weekly skriver om hvordan USA var med på å bygge opp, og drive hemmelige forhørsentre og tortursentre i Irak, der det ble foretatt «noen av de verste former for tortur» under den amerikanske okkupasjonen, og som bidro til at Irak etter hvert gled inn i «en fullstendig borgerkrig». (The Guardian weekly, 15-21 March 2013.) Verd å merke seg.

25540cookie-checkUSA og tortur