Kort Nytt

Hellig pine

Kilde: Vårt Land, 20. april 2011


– Hver langfredag dukker bildene av dem opp. Filippinske katolikker med forpinte ansikter, frivillig spikret til et kors?

Men også pave Johannes Paul II skal ha plaget seg? – Vi kunne høre lyden av piskeslagene, fortalte nonnen Tobiane Sobodka? Dette er noe som ligger i klostertradisjonen. Der gjorde man stedfortredende bot og bønn? Også Martin Luther skal ha pisket seg, da han var ung munk.

Den katolske kirke har aldri tatt avstand fra personlige fromhetsøvelser ? Ekstreme botsøvelser er for de få?

23430cookie-checkHellig pine