Kort Nytt

”Israel” ekspanderer

Kilde: International Herald Tribune, 5. april 2011


De styrende i den vestlig-støttete kolonistaten ?Israel?, stjeler stadig mer palestinsk jord. Nå har de nylig vedtatt å bygge ytterligere 1.000 nye boliger for jøder, i det okkuperte Jerusalem.

Hører noen protester fra ?verdenssamfunnet?? Disse som definerer seg selv som de toneangivende i verden; USA, England og Frankrike? Ja, sammen med Norge, selvsagt? Nei, disse er tause. Fra norske myndigheter hører vi intet.

Eller, så eventuelt kan de være ?bekymret?. Mens ?Israel? fortsetter sin ekspansjon, underlegger seg palestinsk land, gjør okkupasjonen til et ?faktum? ? og vanskeliggjør enhver mulighet for fred.

Igjen er Norge delaktig! Og på den gale siden. Norske myndigheters hovedmotiv er å verne og beskytte den ?israelske? staten! Og så får man flikke og justere, om man kan avse noe til palestinerne.

23260cookie-check”Israel” ekspanderer