Kort Nytt

Muslimer og utviklingslæren

Kilde: Tom Pecj og Jeroma Taylor i The Independent, 5. mars 2011


?Mer enn tusen år før Darwin hadde muslimske vitenskapsfolk fremmet idéen om artenes overlevelse og endringer, generasjonene gjennom, som har slående likhet med Darwins teori.?

?De fleste muslimske lærde har lite problem med evolusjonen så lenge som muslimer godtar Guds overordnete styring i den prosessen.?

23210cookie-checkMuslimer og utviklingslæren