Kort Nytt

Viktig å lese: Hva sier Koranen

Det trenge en ny oversettelse av Koranen til godt norsk språk! Det arbeidet er på gang. I denne boka finner du oversettelse av de to første kapitlene...

Nye artikler

Iran

USAs strategi for «regimeendring»

USA har strategi for «fargerevolusjon» i land de er uenige med, og for «regimeendring» de samme steder. Gene Sharp, amerikansk forsker, er spesialist på dette:...

Norge

Mer om æreskultur

Er det på høy tid å innse at det å mange ryggrad er langt verre enn det å mangle ære? Til debatten om Abid og Abida Raja. I offentlig debatt er selvopptatte...

Iran

Demonstrasjoner i Iran

Iran er et sterkt samfunn av et folk som er patriotisk, står fast ved egen tradisjon og identitet som et uavhengig, fritt land, i opposisjon til imperialisme...