Kort Nytt

Viktig å lese: Hva sier Koranen

Det trenge en ny oversettelse av Koranen til godt norsk språk! Det arbeidet er på gang. I denne boka finner du oversettelse av de to første kapitlene...

Nye artikler

Verden

Går vi mot en ny verden?

Vi kan gå mot en ny verden. Vestlige makter definert som USA, Nato og enkelte vestlige stater har dominert verden i mange ti-år. Det kan gå mot slutten, i...

Iran

Hvem var Ali Shariati?

«Jeg har stilt meg på side med de fattige og undertrykte: mustadafin.» (Ali Shariati) Den iranske revolusjonære, Ali Shariati (1933—1977) var positiv til...