Kort Nytt

Viktig å lese: Hva sier Koranen

Det trenge en ny oversettelse av Koranen til godt norsk språk! Det arbeidet er på gang. I denne boka finner du oversettelse av de to første kapitlene...

Nye artikler

Jemen

Mer sult til Jemen

FN kutter mathjelpen til Jemen. Penger i verden går i stedet til kriger, som i Ukraina. Matvarepriser øker. Hungerkrisen i Jemen har vart i flere år. Men den...

Samfunnsspørsmål

Skeptisk til PRIDE?

Vi sakser dette fra en annonse for Stiftelsen MorFarBarn. I annonsen hevdes blant annet:  «MorFarBarn samarbeider med folk og enheter som har andre livssyn enn...

Verden

Går vi mot en ny verden?

Vi kan gå mot en ny verden. Vestlige makter definert som USA, Nato og enkelte vestlige stater har dominert verden i mange ti-år. Det kan gå mot slutten, i...