Spørsmål og Svar

Er det viktig å tro på Gud? Hva med mine deprisjoner?

Spørsmål:

Hvorfor er det så viktig at vi tror på Gud? Og hvorfor sender han annerledes tenkende, og folk som ikke kan se at Gud finnes, ned i evig mørke og pine for noe vi har gjort i en begrenset tid her på jorden?
Jeg lider av store depresjoner, det er helvete for meg. Men jeg kommer meg heldigvis ovenpå igjen. Jeg mener at Allah gjerne kan finnes, og det er veldig mye godt i Koranen, så Muhammad var en stor profet, med gode moralske meninger, selv om det ikke kom fra Gud, for det tror jeg ikke på.

Jeg tror at Muhammed var en vis mann, som bare ønsket mennesket godt, men det gjorde Buddha også. Så her kommer spørsmålet mitt: Er det ikke Gud som burde stå til ansvar for depresjonene mine? Det var han som skapte meg. Burde ikke han stå til ansvar for mine handlinger, siden han skapte hjernen min, slik at jeg blir tilbøyelig til å gjøre dumme ting?

Når han har tillatt seg å gi i gave vår frie vilje, så kan han ikke dømme oss til evig pine, det er utrolig urettferdig! Dere vil sikkert svare at det er Gud som bestemmer hva som er rett og galt. Men det kan han ikke gjøre, vi har rett til og leve, og til å ha det bra.

Hva er Det gamle testamentets plass i Bibelen? Og hva med Det nye testamentet? Hvilken rolle har Jesus opp i dette? Hva skjer med folk som ikke vet om troen? Er det viktig for menneskene å lese Koranen og tro på Gud? Og i så fall: Hvorfor?


Svar:

Takk for brev og spørsmål. Jeg skal prøve å ta dem ett for ett. Men først vil jeg si at det er mye vi ikke vet! Og det er mange ting vi ikke kan svare på. Vår hjerne kan favne mye, men Guds "tanker" er langt videre, og den "mening" Han ser i mange ting, ligger langt over det vi kan forstå. I mange ting blir det et spørsmål om å tro. Ja, vi velger å tro, eller ikke, ut fra hvordan vi opplever ting, sanser, fornemmer, erfarer, tenker, reflekterer og tolker dem. Skjønt troen finnes dypt i oss alle, om at det må finnes en "Skaper", et "Opphav", en "Begynnelse", en "Kraft" som satte alle ting i bevegelse, og gir en "mening" til dem. Den kraften kaller vi Gud.

1.) Hvorfor er det viktig at vi tror på Gud? Det samsvarer med noe dypt i vårt indre, og stiller oss i harmoni med oss selv. Det gjør oss til hele mennesker, ved at talen i vår innerste sjel erkjennes i vårt ytre liv. Vi samles som person, til selve livet.

Eller jeg kan svare slik, med Koranen: Vi ble skapt for å erkjenne Gud, det er en test for oss! Vi ble til for å dyrke Ham! (51,56) Det er eksistensens mening.

Videre er dette viktig: Ved å erkjenne Gud, og følge Hans åpenbaring, blir vi veiledet for et riktig liv. Vi får streket ut hvor vi skal gå. Vi får mål for våre liv, og vet hva som er galt og rett. Ikke alle er klare på det, tvert om, uten gudstro kan mange gå feil. (10,11)

Og til slutt: Sann gudstro gir fred med deg selv.

2.) Hvorfor straffes dem som ikke tror, og som handler feil her på jorden? Først til dem som ikke tror. Men hvem er nå det? Koranen sier: "De troende (muslimene), og jøder, kristne og sabeere, ja alle som tror på Gud og på Dommens dag, og som gjør det som er rett, har lønn i vente hos Herren, og de skal ikke frykte eller sørge." (2,62) Det er et gledelig løfte!

Men dem som ikke har slik tro, og fornekter Guds tale i sitt indre, skal stå til ansvar for det. "De har hjerter som de ikke forstår med, øyne som de ikke ser med, og ører som de ikke hører med." (7,179) Slike har valgt å stille seg ute fra Gud, og dem skal det ikke gå godt.

Hva med dem som handler feil her på jorden? De skader sitt eget selv. Koranen sier: "Den som handler rettskaffent, gjør det til egen vinning. Og handler noen ondt, skjer det til egen belastning." Gud gjør ikke urett mot folk. (41,45)

De skader også den orden her på jorden, som var tiltenkt av Gud. De går over Hans grenser. Slikt vil slå tilbake på dem selv.

De skal stå til ansvar, og straffes for det. Det er rettferdighets logikk (om vi finner det tungt eller ikke). Vi tror det er del av Guds plan.

Koranen sier: "Gud vil belønne dem som gjør det onde, med det de har gjort, og belønne med godt dem som gjør det gode." (53,51)

3.) Burde Gud stå til ansvar for oss? Han skapte oss som vi er. Han ga oss depresjoner og sorger, for alt er vel fra Ham? Ja, alt kommer fra Gud! (4,77)

Når vi prøver å forstå det smertefulle, plagsomme og vanskelige, bør vi huske noen lærdommer i Islam:

Mennesket ble skapt svakt (4,28). Det er ikke lett å stå i mot vansker. Men gode handlinger lønnes mangfoldig, mens det onde får stå som det gjør. (6,161)

Gud tester oss med prøvelser. (47,31) I vansker viser vi hvem vi er.

Gud bruker noen til å teste andre. (6,54) Noen belastes for å vise andres hjelp.

Vi vokser i vansker. Et hadith lyder: "Den Gud elsker, pålegger Han vansker."

Vansker forutgår befrielse. (94,5-6)

Plager kan rense for synd, og lette veien til Paradis. (Hadith)

Anvendt på dine depresjoner, ditt "helvete", så kan vi våge å si: Kanskje er det en prøve for deg. Eller det er andre som blir prøvet ved det. Du vokser kanskje i vansken, når du "kommer deg ovenpå igjen". Den forutgår befrielse og glede, her eller i det neste livet, og du får lettet din vei dit.

Skjønt bare Gud vet!

Men Han står ikke til ansvar for dine handlinger! Som du selv skriver, så har Han gitt oss fri vilje. Du er tilbøyelig til å gjøre dumme ting, javel. Men også til å gjøre gode ting. Og valget er ditt! Gud følger med i alt du gjør.

4.) Vi har rett til å leve, og til å ha det bra. Bare Gud har kunnskap om dette. Man Han vil godt for Sine skapninger. For Han er barmhjertig og nådig. Hele Koranen påminner om det. Men uansett er det en mening med alt som skjer, for i fornuft skapte Han hele verden. (14,19)

5.) Det gamle og Det nye testamentet. Begge hører til i Bibelen. De var åpenbaringer fra Gud, men noe er blitt endret i dem, gjennom århundrer med muntlig overleveringen, før bøkene ble skrevet ned. Mens Koranen er opprinnelig og urørt.

6.) Hvilken rolle spiller Jesus? Han var blant de største profeter, sendt av Gud! Jesus er eksempel for all verden! (21,91) Han helbredet en blind og en spedalsk, og oppvekket døde med Guds tillatelse (5,110) Av han skal vi lære mildhet og medfølelse (57,27)

Men Jesus var ikke Gud! (5,72) Det er feilaktig tro. (4,171) Forholdet med Jesus overfor Gud er det samme som med Adam. (3,59) Jesus var Guds profet.

7.) Hva skjer med folk som ikke vet om troen? Gud skal behandle dem rettferdig. Han skal prøve dem i forhold til det de har fått, og vet, av lærdom som er fra Gud. (5,48) Ingen skal bli urettferdig behandlet.

8.) Er det viktig å lese Koranen og tro på Gud? Ja, det leder oss på rett vei.

19900cookie-checkEr det viktig å tro på Gud? Hva med mine deprisjoner?