Spørsmål og Svar

Er flerkoneri akseptert i Islam, eller bare noen retninger i Islam?

Spørsmål:

Er flerkoneri akseptert i Islam, eller bare noen retninger i Islam?


Svar:

Menneskets historie er mangfoldig, og de lover man har levet under likeså. Ta Bibelen som eksempel. Der framstår det som Guds lov at mannen kan ta flere koner (2 Mos 21,10). Begrepet "medhustru" var vanlig (3 Mos 18,18). Ja, kong David hadde et utall koner (1 Kong 11,3).

Men historien ruller videre og gir ny erfaringer og innsikt. Det endrer vår virkelighetsoppfatning og selvforståelse, og gjør det nødvendig med nye tolkninger, i forhold til lover og skrifter. Man må kunne bruke hodet!

I Islam vil vi gjerne bruke hodet. Før Budskapet kom til Muhammad, hadde menn ofte mange koner, og dessuten tilfeldige kvinner. Koranen begrenset dette, da det satte "tak" på flerkoneriet, og nevnte fire som tall.

En gammel tradisjoner som flerkoneriet kunne ikke oppheves straks, men krevde tid, liksom menneskene også ble gitt tid, både i Bibelen og Koranen, til for eksempel å oppheve slaveriet.

Hva sier Koranen om flerkoneri? Menn kan gifte seg med "to, tre eller fire", står det. (4,3). Men det dreier seg i utgangspunktet om "foreldreløse" (kvinner), eller andre som er i vanskeligheter og trenger hjelp. Dessuten stiller Koranen som betingelse at man kan behandle konene likt (4,3).

Samtidig slår Koranen fast: "Du vil aldri kunne behandle konene likt!" (4,129)

Konklusjonen blir: Hold deg til èn kone, dersom du vil være rettferdig!

(Men det åpner seg kanskje en mulighet for i helt spesielle tilfeller å vurdere flergifte, for eksempel etter en krig, når kvinner er i flertall og har behov for ekteskapelige relasjoner. Det kan i hvert fall diskuteres. I Tyskland ble det kvinneoverskudd etter andre verdenskrig, og mange kvinner endte i prostitusjon. I Russand er det kvinneoverskudd i dag, og Russland eksporterer prostituerte. Hvordan kan man løse dèt?)

19760cookie-checkEr flerkoneri akseptert i Islam, eller bare noen retninger i Islam?