Kategori Iran

Iran

Sensur på Facebook

Du tror på demokrati og ytringsfrihet? Da tar du feil! Tanker skal styres og gjøres likeartet, på et grunnlag definert av de med makt. Dette bør enhver vite...

Iran

Korona-virus og moral i Iran

Iran er blant land som er hardt rammet av Korona- virus. Iran er under harde sanksjoner fra USA og deler av resten av Vesten. Irans økonomi skal undergraves...

Iran

Klassekampen – på hvilken side?

 Iranere mot amerikansk hegemoni. IRAN, IRAK, USA Merk overskrift i Klassekampen 9. januar: «Mens Iran skryter av angrep mot militærleir, øker krigsangsten i...