Kategori Iran

Iran

Feil om Iran i steigan.no

Det er forundrende lesning om Iran i steigan.no, 12.08.21. En artikkel viser sympati – nesten begeistring – for «tusenvis av oljearbeidere i Iran» som streiker...

Iran

Honour and respect for Imam Khomeini

Anniversary of the departure of Imam Khomeini (1902 –1989): Honour and respect to Imam Khomeini! Imam Khomeini led the Iranian people to overthrow the US...

Iran

Ære til Imam Khomeini

Det er årsdag for Imam Khomeinis bortgang. Ære til Imam Khomeini! Han er et revolusjonært eksempel. Imam Khomeini – sammen med det iranske folket – veltet det...

Iran

Sensur på Facebook

Du tror på demokrati og ytringsfrihet? Da tar du feil! Tanker skal styres og gjøres likeartet, på et grunnlag definert av de med makt. Dette bør enhver vite...

Iran

Korona-virus og moral i Iran

Iran er blant land som er hardt rammet av Korona- virus. Iran er under harde sanksjoner fra USA og deler av resten av Vesten. Irans økonomi skal undergraves...