Iran

Isis er et komplott

Bismillah

Det er viktig å fokusere på takfir, som er en skadelig og farlig tenkning i den islamske verden. Selv om denne takfir-tenkning ikke er ny, men har en historisk bakgrunn, har den de siste år blitt brakt til live igjen og styrket ved et komplott fra de arrogante makter, med penger fra noen regionale stater og med planer utarbeidet av etterretningstjenesten i kolonialistiske makter som USA, England og det sionistiske regimet.


Denne tenkning, takfir, må bli møtt på omfattende vis. Oppmerksomhet må ikke bare rettes mot Isis (Daesh). Den tenkning som i dag er kjent ved Daesh, er bare en av flere grener i det farlig og nedbrytende tre som er takfir. Den forfalne tenkning til Daesh, som ødelegger mennesker og utgyter blod fra uskyldige, representerer bare del av de forbrytelser som takfir står for i verden.

Fokus må være Palestina
Jeg føler sorg fra bunnen av mitt hjerte over at vi nå må rette oppmerksomhet mot problemer som arrogante makter har skapt i den islamske verden. Og dette mens vi burde vie all oppmerksomhet på å stå i mot komplotter fra det sionistiske regimet (Israel) og de angrep som det regimet står for, rettet mot Al Quds (Jerusalem) og al-Aqsa moskeen! Dette er hva som burde bevege og stimulere hele den islamske verden.

Takfir-tenkningen kan være islamsk av ansikt, men er i virkeligheten et redskap for de store kolonialistiske, arrogante og politiske krefter som arbeider mot den islamske verden. Vi skal merke oss at takfir-orienteringen har bidratt til å lede den islamske oppvåkningen bort fra sitt opprinnelige mål. Denne oppvåkning var en anti-amerikanske og anti-arrogant bevegelse rettet mot de regimer og krefter som USA har satt inn i regionen.

Frontlinjen i regionen gitt ved grensene til det okkuperte Palestina. Men takfir-orienteringen kom og endret denne frontlinje til gatene i Bagdad, moskeene i Syria og Damaskus, gatene i Pakistan og byer i Syria. Dette ble frontene for strid.

Se på situasjonen i dagens Libya, Syria, Irak, Pakistan ? og se mot hvem muslimenes styrke og sverd blir brukt. Disse styrker skulle vært brukt mot det sionistiske regimet (Israel). Takfir-orienteringen endret retningen for strid til våre egne hjem, våre byer og våre islamske land. Den har skapt eksplosjoner i våre moskeer, og den dreper mennesker ved eksplosjoner i Bagdad, og i Pakistan har den gitt skuddsalver mot hundrevis av sivile mennesker. Som dere kan se, har den i Libya hadde omfattende ødeleggende konsekvenser.

Tjener fremmed etterretning
Det er takfir-orienteringen som har skapt denne situasjonen. Denne bevegelse står i tjeneste for undertrykkende og arrogante makter. Den tjener interessene til USA og England. Hva den gjør, er å fremme interessene til etterretningstjenesten i USA og England, i tillegg til interessene til Mossad, og liknende etterretningstjenester.

Et tegn ved den er at de som støtter denne takfir-orientering har inngått kompromisser med det sionistiske regimet slik at de kjemper mot muslimer i stedet! De ytrer ikke den minste kritikk mot det sionistiske regimet, men de retter alle ENGINEr slag mot islamske land og nasjoner og klekker ut alle slags komplotter mot dem. Og ødelegger viktig infrastruktur i dem, i land som Irak, Syria, Libya, Libanon og i andre land.

Skader islams omdømme
Takfir-tenkningen har skadet islams omdømme i verden og gitt et skremmende bilde av den. Alle kan ha sett på TV hvordan noen er blitt tvunget ned for så å få sitt hode skåret av. Dette er ubeskrivelig brutalt og stikk i strid med det islam lære! Koranen dokumenterer det.

Disse folkene har entydig og klart gått utenfor islams grenser. De har drept muslimer og uskyldige ikke-muslimer, og bilder av det har vært sendt verden over. Hele verden har sett det. Og handlingene er gjort i islams navn! Slik er det de har introdusert islam, som har som sitt budskap barmhjertighet, fornuft og logikk! Hvilken større forbrytelse kan en tenke enn den som disse folkene gjør! Med sin takfir-tenkning.

Har forlatt motstandsfronten
De har forlatt motstandsfronten mot Israel. Gaza kjempet alene i 50 dager. Gaza sto for motstand alene i 50 dager. Islamske regimer hjalp ikke Gaza. Olje-inntekter og dollar ble ikke stilt til disposisjon for Gaza, skjønt noe av det ble stilt til tjeneste for det sionistiske regimet og dets allierte. Det er en side ved takfir.

Denne orientering har også endret retningen til de unge muslimer som med entusiasme ville tjene islam. Den førte til at noen feil-informerte og uvitende ungdommer endte opp med å skjære hodet av muslimer, og slakte kvinner og barn og andre uskyldige. Hvilken dårskap ved takfir! Og de fører videre en borgerkrig mot muslimer.

Fordømmes av Koranen
Disse ungdommer må på rett vei! De tror kanskje de kjemper for Guds sak, men er misledet og tar alvorlig feil. Det er denne ENGINE mennesker som, om de ikke endrer seg, vil si til Gud på Dommens dag: «Herre, vi fulgte våre ledere og disse fremtredende menn, men de førte oss på feil vei! Herre, gi dem dobbel straff, og steng dem ute for alltid fra Din nåde!» (Koranen 33,67-68)

For enhet, mot splittelse og urett
La oss stå for enhet for det som er rett, og stå mot skremmende forbrytelser og det som er urett! Og huske Palestina, som en felles front.

Vi støtter og hjelper Hezbollah i Libanon ? som er en shia motstandsgruppe. På samme måte støtter og hjelper vil Hamas og Islamsk Jihad i Palestina ? de er sunni motstandsgrupper. Vi skiller ikke mellom shia, sunni, Hanafi, Hanbali, Shafi og Zaidi ? alle må støtte Palestina! Alle må vi stå sammen i dette. Som er den viktige front.

Ayatollah Khamenei (i utdrag).

22800cookie-checkIsis er et komplott