Kategori Koranen

Koranen

Feil å lage bråk for Koranen

Det er noen som brenner Koranen, for å provosere. Og andre som lar seg provosere, og kaster stein. Dette er ord til de siste: Dere forsvarer ikke Koranen! Dere...

Koranen

Lær mer om Koranen og islam

Du som leser dette er en våken, bevisst og nysgjerrig person, må vi anta. Så bra! Da kan det hende du gjerne vil vite mer om Koranen og islam. De er begge...

Koranen

Hva sier Koranen om «jøder»?

Koranen omtaler «jøder» mange steder. «Jødene» hører til blant de folk som tidligere fikk en åpenbaring (sammen med «nasareerne»; de kristne, og andre)...

Koranen

Hvem kan en muslim gifte seg med?

Det er reist spørsmål rundt hvem en muslim kan gifte seg med. Her er et bidrag til debatten. I Koranen står det at muslimske menn og kvinner kan gifte seg med...

Koranen

Bibelen og koranen

La oss se et øyeblikk på de hellige skriftene til hver av de tre store monoteistiske religionene: jødedom, kristendom og Islam. Hvordan ble skriftene til? Og...

Koranen

Koranen og skapelsen

Du leser kanskje Koranen? Da blir du nok slått av de mange henvisninger til skapelse og natur i boken. Den oppfordrer deg til å undres, over stjerner og...

Koranen

Koranen, en introduksjon

“Les, i navnet til din Herre, Han som skapte og formet mennesket av en enkelt celle!Les! For Herren er Den store velgjører, som ga kunnskap ved...