Koranen

Koranen og skapelsen

Du leser kanskje Koranen? Da blir du nok slått av de mange henvisninger til skapelse og natur i boken. Den oppfordrer deg til å undres, over stjerner og planeter, over Jorden og hvordan den ble til, over menneskers vekst og formering, over dyrs og planters liv.


Og den ber deg trekke lærdommer av det.
Koranen berører mange spørsmål av vitenskapelig interesse. Sammenfaller Koranens beskrivelser med vitenskapelige fakta? Den ble som kjent nedskrevet for nesten 1500 år siden, før viktige vitenskapelige erkjennelser.

Koranen inneholder ingen utsagn i strid med moderne kunnskap. Tvert om finner vi i Boken mange erklæringer som senere er blitt vitenskapelig bekreftet.

Det underbygger Koranen som Åpenbaring, et budskap fra Gud.
Han meddeler ingen feil.

Skapelsen av Universet
Koranen sier dette om Universets skapelse:
Ser ikke de som ikke tror at himlene og Jorden først var ett (en masse)? (21, 30) De var fra først av en enhet og ble deretter splittet:
Vi splittet denne enhet …? (21,30) Slik ble himlene og Jorden til.
Herren er Gud, som skapte himlene og Jorden i (…) perioder. (7, 54) De ble til i stadier.
Gud vendte seg til himlene, som var røyk (gass) … (41, 11) Ting ble skapt fra en gassaktig substans.
Gud er Den som skapte sju (mange) himler, og lik Jorden et tilsvarende antall. ( 65,12) Om vi skal tolke dette, finnes det flere planeter som Jorden.
Gud er Den som skapte himlene, Jorden og det imellom … (32,4) “Det imellom”, er det intergalaktisk materiale, som vitenskapen først nå får forståelse av?

Skapelsen av stjerner og planeter
Koranen forteller dette (og alt stemmer overens med vitenskapelig kunnskap):
Den første massen av substans ble splittet, (21, 30) og stjerner og planeter oppsto.
Sol og måne følger faste baner (14, 33), der de driver gjennom verdensrommet. (21, 33)
Solen er en lampe og kilde til lys, mens månen gir lys. (25, 61)

Natt og dag
Han (Gud) lar natten omskjøte dagen, og dagen omskjøte natten. (39, 5) Om du f.eks. er astronaut i verdensrommet, ser du halve jordkloden belyst og den andre halvdelen i mørke. Jorden roterer rundt sin akse. Du ser lyset gå inn i mørket og mørket inn i lyset, som beskrevet.

Universet i forandring
Koranen lærer:
Sol og måne følger faste baner ?for en bestemt tid?. (13, 2)
Vi vet nå at dette er rett.
Vi skapte universet ved (Vår) makt, og lar det utvide seg. (51, 47) Ja, universet utvider seg.

Jordens egenskaper
Koranen sier:
Gud la Jorden som et teppe for dere. (71, 19) Og: Jorden, den spredde Vi ut. (51, 48) Teppet som ble spredd, var det jordskorpen.
Fjellene er som plugger. (78, 7) Gud ga dem solid feste. (79, 32) Vitenskapen mener at fjell ble skapt ved at jordskorpa la seg i folder, som dermed ga dem feste i dypere lag.

Liv
Vi skapte alt levende ut fra vann. (21, 30) Ja, vann som kilde for det skapte er i dag vitenskapelig godtatt.
Vi lot alle ting vokse der (på Jorden) i rett balanse. (15, 19) Så vern om denne (økologiske?) balansen!

Mennesket
Koranen forteller:
Vi skapte mennesket fra en dråpe liv av blandet kimcelle (fra begge kjønn). (76, 2)
Gud skapte dere i flere stadier. (71, 14)

Vi spør: Er det mulig med slike beskrivelser av virkeligheten som ovenfor, i en bok som er nesten 1500 år gammel, om den ikke er en åpenbaring av en Sannhet?

(Kilde: Dr. Maurice Bucaille)

166011cookie-checkKoranen og skapelsen