Kategori Veiledninger

Veiledninger

Hva er Hadith?

Nest etter Koranen er hadith viktigste veiledning til et riktig liv for muslimene. Hadith betyr tale, referat eller beretning, og henspeiler på overleveringer...

Veiledninger

Hvor ligger Israels rett?

At staten Israel har rett til å eksistere, har lenge vært sett som et udiskuterbart faktum. Det har stått som en selvinnlysende sannhet, urørlig i alle...

Veiledninger

Ekteskap

Profeten sa:       Det beste av alt er et ekteskap mellom to som er glad i hverandre. En ung pike kom løpende til profeten...

Veiledninger

Velstand

Folk sa:
      Profeten ville bli spart for rikdom og fattigdom, men ba for andres velstand.

Veiledninger

Ansvar

Pofeten sa:       På Dommens dag skal jeg spørre: "Hvem har for min skyld vist omsorg for andre?" Dem vil...

Veiledninger

Foreldre

En mann spurte profeten:       Hvem har størst krav på min vennlighet og omsorg? Profeten svarte:...

Veiledninger

Rikdom

Profeten sa:       Å være rik betyr ikke å eie mye, men å være tilfreds med det en har. Profeten...

Veiledninger

Bønn

Profeten sa: “Bønn er den troendes rustning.” Profeten sa: “Den som ber, snakker personlig til Herren.” Profeten la dette i Guds munn:...

Veiledninger

Barn

Profeten sa:       Hvert barn fødes naturlig til Islam. Det er foreldrene som gjør det til jøde, kristen...

Veiledninger

Rusmidler

Profeten sa:
Alt som gir rus, er forbudt.
Folk sa:
Profeten forbannet dem som lager, selger, frakter, serverer bruker og tjener på alkohol.