Kategori Veiledninger

Veiledninger

Hva er Hadith?

Nest etter Koranen er hadith viktigste veiledning til et riktig liv for muslimene. Hadith betyr tale, referat eller beretning, og henspeiler på overleveringer...

Veiledninger

Hvor ligger Israels rett?

At staten Israel har rett til å eksistere, har lenge vært sett som et udiskuterbart faktum. Det har stått som en selvinnlysende sannhet, urørlig i alle...

Veiledninger

Islam

Profeten sa: Islam bygger på fem regler: Troen på at det er ingen annen gud enn Gud og at Muhammad er Hans profet, bønnen, oppriktig og ekte, almissen som...

Veiledninger

Rettferd

Profeten sa:       Frykt klagen til en undertrykt som krever rettferdighet, for han har rett hos Gud. Profeten sa:...

Veiledninger

Skilsmisse

Profeten sa:
      Skilsmisse er den lovlige ting som Gud har mest i mot.
Likte(0)Likte ikke(0)

Veiledninger

Tro

Profeten sa:       Vis Gud og Hans profet all ære. Elsk andre i Guds navn. Frykt det ikke å tro, som Ilden. Da blir...

Veiledninger

Martyrer

Profeten sa om martyrene:       Jeg skal vitne for dem på Dommens dag. Folk fortalte:...

Veiledninger

Klær

Profeten sa:       Gud er Den vakreste og liker det skjønne. Det er ikke hovmodig å kle seg pent. Folk fortalte:...

Veiledninger

Skapelsen

Profeten sa:       Ingen fødes uten at Gud vil. Profeten sa:       Vær barmhjertig mot...

Veiledninger

Fromhet

Profeten sa:       Søk meg blant de svake, for de gir rikdom i livet. Profeten sa:...