Kategori Veiledninger

Veiledninger

Hva er Hadith?

Nest etter Koranen er hadith viktigste veiledning til et riktig liv for muslimene. Hadith betyr tale, referat eller beretning, og henspeiler på overleveringer...

Veiledninger

Hvor ligger Israels rett?

At staten Israel har rett til å eksistere, har lenge vært sett som et udiskuterbart faktum. Det har stått som en selvinnlysende sannhet, urørlig i alle...

Veiledninger

Profeten

Profeten sa:       Lovpris ikke meg slik de kristne gjør med Marias sønn. Jeg er bare Gud tjener...

Veiledninger

Muslimer

Profeten sa:       Muslimer er omsorgsfulle og viser kjærlighet. Den som ikke elsker eller blir elsket, er en fattig person...

Veiledninger

Vennskap

Profeten fortalte:       En mann ville besøke en venn og la ut på reisen. Da møtte mannen en engel...

Veiledninger

Gode handlinger

Profeten sa:       Gud vil si på Dommens Dag:       Barn av Adam! Jeg var syk og du...

Veiledninger

Forfall

Folk fortalte:       Profeten forutså at muslimene ville bli svake.       Han sa:...

Veiledninger

Arbeid

Profeten sa:
      Den er elsket av Gud som livnærer seg ved ærlig arbeid.

Veiledninger

Livsførsel

Profeten sa:       Gud har gitt forskrifter, glem dem ikke. Han har satt grenser, bryt dem ikke...

Veiledninger

Ikke-muslimer

Profeten ba slik for dem som ikke tror:       Gud! Led dem på rett vei, før dem til oss. En muslimsk kvinne spurte...