Kategori Veiledninger

Veiledninger

Hva er Hadith?

Nest etter Koranen er hadith viktigste veiledning til et riktig liv for muslimene. Hadith betyr tale, referat eller beretning, og henspeiler på overleveringer...

Veiledninger

Hvor ligger Israels rett?

At staten Israel har rett til å eksistere, har lenge vært sett som et udiskuterbart faktum. Det har stått som en selvinnlysende sannhet, urørlig i alle...

Veiledninger

Bønn

Profeten sa:       Bønn er den troendes rustning. Profeten sa:       Den som ber, snakker...

Veiledninger

Foreldre

En mann spurte profeten:       Hvem har størst krav på min vennlighet og omsorg? Profeten svarte:...

Veiledninger

Rikdom

Profeten sa:       Å være rik betyr ikke å eie mye, men å være tilfreds med det en har. Profeten...

Veiledninger

Faste

Profeten sa:       Den som faster i Ramadan med oppriktig tro og håp om å vinne lønn hos Gud, får...

Veiledninger

Barn

Profeten sa:       Hvert barn fødes naturlig til Islam. Det er foreldrene som gjør det til jøde, kristen...

Veiledninger

Rusmidler

Profeten sa:       Alt som gir rus, er forbudt. Folk sa:       Profeten forbannet dem som lager...

Veiledninger

Forord

Koranen sier: Spør dem som har kunnskap, dersom dere ikke vet. (16,43) Vi blir oppfordret til å spørre dem med kunnskap, om hva som er rett og galt. For Gud...

Veiledninger

Almisse

Profeten sa:       Gud godtar bare penger som er tjent på ærlig vis. Profeten sa:...