Kategori Veiledninger

Veiledninger

Klær

Profeten sa:       Gud er Den vakreste og liker det skjønne. Det er ikke hovmodig å kle seg pent. Folk fortalte:...

Veiledninger

Skapelsen

Profeten sa:       Ingen fødes uten at Gud vil. Profeten sa:       Vær barmhjertig mot...

Veiledninger

Fromhet

Profeten sa:       Søk meg blant de svake, for de gir rikdom i livet. Profeten sa:...

Veiledninger

Sykdom

Profeten sa:       Det første dere får høre på Dommens dag, er dette:...

Veiledninger

Folkeslag

Profeten sa:       Hudfarge gir ingen fortrinn, den gudsfryktige står fremst. Profeten sa:       Den som i sitt hjerte bærer på den minste fordom mot andre...

Veiledninger

Prøvelser

Profeten sa:       Den som tror er lik en vever plante, som bøyer seg når vinden tiltar og retter seg når...

Veiledninger

Døden

Profeten sa:       Tre ting følger den dødes gravferd: Hans familie, velstand og gjerning. Familie og velstand...

Veiledninger

Pennen

Profeten sa (til en forfatter):       Du er dikter og poet. Kjemp med ord som andre med sverd, mot dem som ikke tror. Og engelen...

Veiledninger

Misunnelse

Profeten la dette i Guds munn:       Misunn ingen som Jeg i Min nåde begunstiger. Bær ikke nag, og kast ikke sjalu...

Veiledninger

Moske

Profeten sa:       Den som søker til moskéen, beskyttes av Gud. Profeten sa:...