Kategori Veiledninger

Veiledninger

Rusmidler

Profeten sa:
Alt som gir rus, er forbudt.
Folk sa:
Profeten forbannet dem som lager, selger, frakter, serverer bruker og tjener på alkohol.

Veiledninger

Forord

Koranen sier: Spør dem som har kunnskap, dersom dere ikke vet. (16,43) Vi blir oppfordret til å spørre dem med kunnskap, om hva som er rett og galt. For Gud...

Veiledninger

Almisse

The Prophet said:       God only accepts money earned honestly. The Prophet said:       A Muslim gives alms if he plants a tree or cultivates land so that...

Veiledninger

Menn

The Prophet said:       He has the best faith who is pleasant and kind to his family. The Prophet said:       A man’s duty towards his wife is to regard...

Veiledninger

Paradis

Profeten sa: Selv med det minste hovmod kommer du ikke til Paradis. Men har du den minste tro, skal du unngå Ilden. Profeten sa: Paradiset er nærmere enn...

Veiledninger

Gud/ Allah

Profeten sa:       Min Herre har gitt disse påbud:       Vær Gud bevisst hjemme og ute...

Veiledninger

Jihad

Profeten sa: Den fremste jihad er å snakke sant til en tyrannisk leder. Profeten sa: Den største jihad er den du fører med deg selv. Profeten sa: En dag ved...

Veiledninger

Kvinner

Profeten sa: Den kvinne som ber fem ganger om dagen, beskytter sin ære og er sin mann hengiven, kan gå inn i Paradiset slik hun vil. Profeten sa: Ærbarhet er...

Veiledninger

Islam

Profeten sa: Islam bygger på fem regler: Troen på at det er ingen annen gud enn Gud og at Muhammad er Hans profet, bønnen, oppriktig og ekte, almissen som...

Veiledninger

Rettferd

Profeten sa: Frykt klagen til en undertrykt som krever rettferdighet, for han har rett hos Gud. Profeten sa: Gud gir undertrykkeren tid. Men når han først blir...