Veiledninger

Rikdom

Profeten sa:
      Å være rik betyr ikke å eie mye, men å være tilfreds med det en har.

Profeten sa:
      Om et menneske eier to stabler gull, vil det ønske seg en tredje.

Profeten sa:
      Den rike blir fattig på Dommens dag ved å få som fortjent.
      Men lønnet blir den som rundhåndet bruker rikdom på gaver, og til å gjøre det gode.

Profeten sa:
      Bær ikke silke og edelstener, og spis og drikk ikke av gull og sølv.
      For slikt er av denne verden, og vår verden er Den neste.

Imam Ali sa:
      Den fremste rikdom er avståelse fra begjær.

16450cookie-checkRikdom