Veiledninger

Gud/ Allah

Profeten sa:
      Min Herre har gitt disse påbud:
      Vær Gud bevisst hjemme og ute, snakk rettvist om du er sint eller rolig, og vis måtehold som rik og fattig.
      By vennskap med den som har brutt det, del med den som forsmår, og tilgi den som gjør urett.
      La stillhet bli fylt med tanker!
      I ditt ytre skal du være et eksempel, og kreve bare det som er rett.
             
Profeten sa:
      Gud går dem i møte som søker Ham, og vraker dem som avviser Ham.

Profeten sa:
      Hold fast ved Gud! Bli kjent med Ham i gode dager så Han husker deg i vonde.

Profeten sa:
      Hvis noen vil vite hva han betyr for Gud, kan han spørre hva Gud betyr for ham.

Profeten sa:
      Gjør byrden lett for en troende, og Gud letter din på Dommens dag. Hjelp en som er i vansker, og Gud hjelper deg i denne og den neste verden.
      Beskytt en annen muslim, og Gud beskytter deg i dette og det neste livet! Gud står ved den tjener som viser omsorg for sin bror.
      Søk kunnskapens vei til Paradis. Og samles iGuds Hus. Les fra Hans Bok! Da skal fred komme til dere og nåde bli vist. Engler vil omslutte dere!
      Hardt arbeid gir del i Guds samfunn.

Profeten sa:
      Vìs omsorg for din bror, og Gud viser omsorg for deg.
      Gjør hans bekymringer mindre, og Gud letter dine på Dommens dag.
      Avslør ikke hans hemmeligheter, og Gud blottlegger ikke deg Den dagen.

Profeten la dette i Guds munn:
      Mine tjenere! Jeg har nektet Meg Selv all urett, så gjør ikke urett mot hverandre.
      Jeg veileder dere, uten Meg gikk dere feil.
      Jeg er Den som metter.
      Mìne klær dekker dere og gjør at dere ikke er nakne.
      Synd omfatter dere dag og natt, men Jeg er Den som tilgir!
      Dere får ikke av Min makt til skade, og ikke av Mitt velde til gavn.
      Hadde mennesker og jinn rene hjerter, så påvirket det ikke Mitt Rike, og selv med den største synd, tynget det ikke Meg.
      Ga Jeg de største gaver av alle tenkbare ting, var det mindre enn en dråpe i Mitt hav.
      Jeg spør om handlingene deres og lønner i forhold til dem!
      La den som gjør godt prise Gud, mens andre kan takke seg selv.

Imam Ali sa:
      All ære er for Gud, Som kjenner til alle ting! Han vet hvor regndråpen faller og plassen der den finner hvile, Han vet hvor mauren iler og stedet dit den er på vei. Han vet hva som nærer en mygg, og hva den svangre bærer i sitt liv.

Imam Ali sa:
      Å Gud, Du er tilstrekkelig for meg! Jeg er stolt over å vite at Du er min Herre.

Imam Ali sa:
      All ære tilhører Gud, Han Som ikke oppsto fra noe og heller ikke av noe skapte alt som er.
      Intet sted er uten Ham, for Han er ikke stedbundet. Han er ikke lik noe som skulle kunne beskrive Ham.
      I alt som skjer er Han, Som ikke begrenses ved hendelser. Han er så veldig at rom ikke favner Ham.
      Så opphøyet er Han at ingen norm kan anvendes på Ham. Og så prektig at ingen hyllest er rettferdighet mot Ham.
      Han kan ikke forestilles i fantasien, og ikke gripes av forstanden.
      Jeg bevitner at det er ingen annen gud enn Ham! Hans herredømme tror jeg på! Jeg avviser dem som avviser Ham.
      Jeg bevitner at Muhammad er Hans tjener og sendebud! Gud, Den opphøyde og mektige æret ham med Sin trofaste Ånd (engelen Gabriel) og tilsto ham Det klargjørende Lys (Åpenbaringen) og Den håndgripelige bok (Koranen).
      Guds profets gjerning (sunnah) er forbilledlig, hans ledelse (sirah) rettferdig og hans beslutning rett!
      Profeten forkynte det Herren hadde foreskrevet, meddelte det han var pålagt og bekjente som sitt budskap at Gud er Èn, og at det ikke finnes noen annen gud enn Gud.
      Gud har ingen like.

Imam Bakir sa:
      Det følger glede med å være trygg på Gud. Du får framgang ved å stole på Ham.

 

16000cookie-checkGud/ Allah