Veiledninger

Barn

Profeten sa:
      Hvert barn fødes naturlig til Islam. Det er foreldrene som gjør det til jøde, kristen eller gudsfornekter.

En mann kom til profeten og sa:
      Guds profet! Jeg er far til mange barn, men har til gode å omfavne og kysse dem.

Profeten så på ham og sa:
      Hva kan jeg gjøre, når Gud har fratatt deg hengivelse og kjærlighet.

Profeten sa:
      Det beste en mann kan gi sitt barn, er god oppdragelse og utdanning.

Profeten sa:
      Den som ikke viser omsorg for sine barn, får ikke omsorg av Gud.

16300cookie-checkBarn