Veiledninger

Bønn

Profeten sa:
“Bønn er den troendes rustning.”


Profeten sa:
“Den som ber, snakker personlig til Herren.”


Profeten la dette i Guds munn:
“Moses! Be Meg om alt fra fòr til dyrene og salt i deigen.”


Profeten sa:
“Når jeg reiser meg for å lede bønnen, tenker jeg å gjøre den lang.”
“Men hører jeg et barn gråte, blir den kort av hensyn til moren.”


Imam Ali sa:
“Det kan hende at du ber Gud om noe som du ikke får, fordi Han vil gi deg noe bedre siden.”


Imam Bakir sa:
“På Dommens dag blir du stilt til ansvar for bønnene dine. Om de blir godtatt, blir andre ting det også.”

16130cookie-checkBønn