Kategori Valget i Iran

Valget i Iran

Aftenposten snur

I spørsmålet om Iran har Aftenposten snudd; når det gjelder hvem som representerer “folket” i Iran. To dager etter valget i landet skrev avisa på...

Valget i Iran

Irans øverste leder

Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, står overfor store utfordringer. Etter demonstrasjonene i Teheran, med betydelig misnøye og kritikk, må han styrke...

Valget i Iran

Valget var korrekt?

Vi som har reist i Iran, eller fulgt med i iranske forhold, vet at det iranske samfunnet ikke er homogent. Det har ligget latent misnøye til mange sider ved...

Valget i Iran

Irans videre revolusjon

?En revolusjon er ikke et teselskap,? skrev Mao Tse-Tung. Og vi kan føye til: Situasjonen ved en kontrarevolusjon er det heller ikke. Den kan ikke være så...

Valget i Iran

Valget i Iran

Var valget i Iran fusk? Vurderingen av resultatet har vært preget av motstridende påstander og vurderinger. Vi kan se på noen vurderinger rundt spørsmålet om...

Valget i Iran

Iran og valget

Det har vært avholdt valg i Iran. Rigget eller ikke rigget? Er valget representativt når president Mahmoud Ahmadinejad får klart flertall? Vestlig presse er...