Valget i Iran

Valget i Iran

Var valget i Iran fusk? Vurderingen av resultatet har vært preget av motstridende påstander og vurderinger. Vi kan se på noen vurderinger rundt spørsmålet om valget har vært trikset med.


Ahmadinejad seiret

?Ahmadinejad vant. Kom bare over det.? Slik lyder konklusjonen i en vurdert gjort av to amerikanske analytikere, Flyht og Hillary Mann Leverett, som arbeidet i Det hvite hus under president Bush. De mener at vestlige ?Iran-eksperter?, som de skriver, har undervurdert Ahmadinejads brede basis. ?Iran-ekspertenes? protest mot valget, mener de to, springer ut av slike ?eksperters? egne preferanser og ønsker.

?Valgresultatet i Iran kan godt gjenspeile det iranske folkets vilje.? Det hevder Ken Ballen og Patrick Doherty, to amerikanske forskere som gjennomføre kanskje den eneste vitenskapelige opinionsundersøkelse i Iran før valget. Undersøkelsen konkluderte med at Ahmadinejad lå foran med omtrent den samme margin som valgresultatet senere viste.

Så finnes det seriøse grunner for å mene at valget har vært korrekt.

Det følgende er kommentarer til noen flere påstander om at valget skal gjenspeile juks:


Ingen ?smoking gun?

?Valgresultatet ble offentliggjort for tidlig?, blir det sagt. Men den første til å erklære seg som ?vinner?, var opposisjonens kandidat Mousavi ? og det innen valget var slutt! ?Det manglet stemmesedler i noen valglokaler,? hevdes det. Men dette tyder ikke nødvendigvis på fusk! ?Noen valglokaler ble stengt for tidlig.? Men andre holdt oppe lenger ? ut fra antall velgere som kom. ?Mousavi har azeri-bakgrunn, så hvorfor vant han ikke azeri-stemmer?? spørres det. Men Ahamadinejad har gjort tjeneste i azeri-provinser, og snakker flytende azeri. Og Irans leder ayatollah Khamenei, som assosieres med Ahmadinejad, har selv azeri-bakgrunn!

Men hva med økonomien, som Ahmadinejad skal ha ?kjørt i grøften?? Dette siste er ikke nødvendigvis sant. Det internasjonale pengefondet anser at økonomien i Iran skal vokse, om enn beskjedent, mens økonomien i de fleste andre gulf-stater svekkes! Og om økonomien i Iran er presset, anser ikke folk at dette nødvendigvis skyldes Ahmadinejad, men kan ha årsak i vestens boikott.

Heller ikke skal vi glemme at et stort antall iranere ? de religiøse og fromme, grupper med lav inntekt, mange offentlig ansatte og pensjonister ? mener at Ahmadinejads økonomiske politikk har vært til fordel for dem.


Forsøk på kupp?

?Om Ahmadinejad virkelig vant valget, så er det forsøk på kupp hva som nå foregår i Teheran,? skriver journalisten Seumas Milne i The Guardian 18. juni. Det har han kanskje rett i. Situasjonen i Teheran kan anses som forsøkt på et kupp, ledet av ?Mousavi og de som er med ham, med støtte fra vesten? (Seumas Milne).

Situasjonen i Iran er kompleks. Men: Valget kan være korrekt. Og: Vest-orienterte krefter er avgjort involvert i et forsøk på å velte styret.

21710cookie-checkValget i Iran