Valget i Iran

Obama og Iran: Hvilken utstrakt hånd?

Aftenpostens lederartikkel 14. januar erkjenner at velgernes votum i Iran er gått til president Mahmoud Ahmadinejad. De fromme og de fattige i landet, heter det, stemmer på ham, selv om dette beklages i artikkelen. Presidentvalget er et tilbakeslag, står det, for de som håper at Obamas utstrakte hånd skal bli tatt i mot i regionen.


Hvilken utstrakt hånd? Obama har talt elegant, og lagt fram anstendige standpunkter. Men er noe av det så langt, og vi kan holde oss til Iran, blitt fulgt av konkret handling? Ta midlene for å undergrave styret i Iran, og fremme opposisjon og uro: USA har gjennom flere år brukt millioner av dollar på dette ? og pengestrømmen fortsetter under Obama. I 2006/2007 brukte den amerikanske administrasjonen mer enn 70 millioner dollar til slike formål. (Kilde: International Herald Tribune 25. juli 2007.) Budsjettet for 2008 var på 75 millioner dollar.

?USA gir penger til terrorgrupper for å skape kaos i Iran.? Slik lød en overskrift i den konservative britiske avisa The Sunday Telegraph, 25. februar 2007. I artikkelen ble det avslørt hvordan USA hemmelig finansierer ?militante etniske separatist-grupper? i Iran for å skape uro og legge press på det iranske styret.

Obama har ikke stanset dette. Den undergravende virksomheten fortsetter. Snakkes det om en ?utstrakt hånd? fra Obamas side, så må det forventes handling.

21690cookie-checkObama og Iran: Hvilken utstrakt hånd?