Valget i Iran

Valget var korrekt?

Vi som har reist i Iran, eller fulgt med i iranske forhold, vet at det iranske samfunnet ikke er homogent. Det har ligget latent misnøye til mange sider ved politikken. En stor majoritet, mener likevel de fleste, støtter det iranske regimet. Et mindretall er mot.


Men den uenigheten som vi nå ser, skyldes ikke et ?splittelsens virus?, slik Elisabeth Reehorst skriver i denne avis, 2. juli. Den er langt fra en ?sykdom?, men har materielle grunner. For det er helt naturlig at et samfunn som det iranske, bærer i seg uenighet. Historiske forhold underbygger det.

Irans historie er broket, med revolusjoner og kontrarevolusjoner. Konger og republikanere har hatt makt i staten, som nå styres av besluttsomme sjiamuslimer. Fremmede stater som USA og England, har lenge blandet seg inn. Det gjør de fortsatt.

Iran rommer grupper og klasser med sine respektive ideologier, som ikke alltid trekker samme vei! Det er ikke nødvendigvis galt at dette kommer til uttrykk, som ved de siste demonstrasjoner. Men det som blir viktig for oss, er: Hvem er det som demonstrerer i gatene? Og: Hvor står flertallet i landet?

Reehorst omtaler, som de opposisjonelle: ?studenter, intellektuelle og middelklassen?. Disse, anfører hun, har av regimet ?vært misbrukt lenge nok?. Hun roser dem for ?styrke og mot?. På den andre siden, skriver Reehorst, står: ?arbeiderklassen og de fattige på landsbygda?. Blant dem har Ahmadinejad ?hersket?, mener hun. For han har ?slengt rundt seg med ?valgflesk?? (Reehorst).

Så arrogant kan man være i forhold til disse gruppene: arbeiderklassen og de fattige på landsbygda! Burde ikke ?venstresida? i Norge identifisere seg med nettopp dem? Også, om nødvendig, mot ?middelklassen? og grupper med tilhørighet i den.

Hva sier så dette om valget? ?Arbeiderklassen og de fattige på landsbygda? står på Ahmadinejads side! Ahmadinejad er deres mann! Mens middelklassen og tilhørende grupper, står for opposisjonen! Dette i følge Reehorst.

Da var vel valget korrekt? Den rette mannen vant? Ahmadinejad har flertallets støtte! Slik flere valgforskere (i USA) medgir.

21700cookie-checkValget var korrekt?