Urtehagen TV

Palestina/Gaza

I dette programmet informerer vi om Israelsk regjeringen sin kollektive
avstraffelse av Gazas innbyggere. Blokkader og veisperringeringer som hindrer medisiner og andre livsnødvendige varer å komme fram. Gaza er juridisk sett fortsatt okkupert område under Israel. Okkupanten Israel har ansvar, etter internasjonal rett, for å ivareta befolkningen i okkuperte områder.