Koranen

Feil å lage bråk for Koranen

Det er noen som brenner Koranen, for å provosere. Og andre som lar seg provosere, og kaster stein. Dette er ord til de siste:

Dere forsvarer ikke Koranen! Dere går egentlig mot islam. Mange vil se oppførselen deres som skadelig, hvilket den også er.

La oss se på islam. Moses, stor profet, ble inspirert av Gud og fikk overlevert hellige skrifter – «til veiledning og lys», står det (Koranen 5,44) – en sammenlikning til Koranen.  Gud hadde skrevet tekstene på «tavler» (Koranen 7,145 / Bibelen 2 Mos 32,15) «Tavlene var Guds eget verk, og skriften var Guds egen skrift, risset inn på tavlene.» (2 Mos 32,16)

Moses brakte budskapet til folket sitt, som hadde vendt Allah ryggen; de dyrket i stedet gullkalven. Moses – i sinne og sorg over folket – kastet tavlene med Guds budskap. (Koranen 7,150) Moses – i sinne – kastet tavlene fra seg og slo dem i stykker mot fjellet. (2 Mos 32,19)

Tavlene med Guds budskap var ikke hellige! I sinne kunne de bli knust, selv av Moses; en profet.  Men budskapet i dem var hellig; for mennesket å holde seg til. Plater kan knuses, og bøker brennes – bli ikke opphisset av det! Tenk mer på innholdet å forholde seg til.

Trond Ali Linstad

117801cookie-checkFeil å lage bråk for Koranen