Veiledninger

Folkeslag

Profeten sa:       Hudfarge gir ingen fortrinn, den gudsfryktige står fremst.

Profeten sa:
      Den som i sitt hjerte bærer på den minste fordom mot andre, våkner blant de vantro på Dommens dag.
 

16040cookie-checkFolkeslag