Veiledninger

Ikke-muslimer

Profeten ba slik for dem som ikke tror:
      Gud! Led dem på rett vei, før dem til oss.

En muslimsk kvinne spurte profeten om sin mor, som ikke var muslim:
      Guds sendebud! Min mor er på besøk. Skal jeg vise den hengivelse jeg føler?
      Profeten svarte:
      Ja! Vis henne full hengivelse.

Imam Ali sa:
      Fyll hjertet med mildhet, velvilje og godhet (mot folk) … For de er av to slag, enten dine brødre i troen eller dine likemenn i skapelsen.

16260cookie-checkIkke-muslimer