Veiledninger

Hva er Hadith?

Nest etter Koranen er hadith viktigste veiledning til et riktig liv for muslimene. Hadith betyr tale, referat eller beretning, og henspeiler på overleveringer...

Veiledninger

Hvor ligger Israels rett?

At staten Israel har rett til å eksistere, har lenge vært sett som et udiskuterbart faktum. Det har stått som en selvinnlysende sannhet, urørlig i alle...

Veiledninger

Folkeslag

Profeten sa:       Hudfarge gir ingen fortrinn, den gudsfryktige står fremst. Profeten sa:       Den som i sitt hjerte bærer på den minste fordom mot andre...

Veiledninger

Prøvelser

Profeten sa:       Den som tror er lik en vever plante, som bøyer seg når vinden tiltar og retter seg når...

Veiledninger

Døden

Profeten sa:       Tre ting følger den dødes gravferd: Hans familie, velstand og gjerning. Familie og velstand...

Veiledninger

Pennen

Profeten sa (til en forfatter):       Du er dikter og poet. Kjemp med ord som andre med sverd, mot dem som ikke tror. Og engelen...

Veiledninger

Misunnelse

Profeten la dette i Guds munn:       Misunn ingen som Jeg i Min nåde begunstiger. Bær ikke nag, og kast ikke sjalu...

Veiledninger

Moske

Profeten sa:       Den som søker til moskéen, beskyttes av Gud. Profeten sa:...

Veiledninger

Kunnskap

Profeten sa:       Muslimer må søke kunnskap, kvinner som menn. Profeten sa:...

Veiledninger

Loven

Profeten fortalte:       Moses spurte en gang Gud:       Herre! Hvem setter Du størst pris...