Veiledninger

Hva er Hadith?

Nest etter Koranen er hadith viktigste veiledning til et riktig liv for muslimene. Hadith betyr tale, referat eller beretning, og henspeiler på overleveringer...

Veiledninger

Hvor ligger Israels rett?

At staten Israel har rett til å eksistere, har lenge vært sett som et udiskuterbart faktum. Det har stått som en selvinnlysende sannhet, urørlig i alle...

Veiledninger

Gud/ Allah

Profeten sa:       Min Herre har gitt disse påbud:       Vær Gud bevisst hjemme og ute...

Veiledninger

Jihad

Profeten sa: Den fremste jihad er å snakke sant til en tyrannisk leder. Profeten sa: Den største jihad er den du fører med deg selv. Profeten sa: En dag ved...

Veiledninger

Kvinner

Profeten sa: Den kvinne som ber fem ganger om dagen, beskytter sin ære og er sin mann hengiven, kan gå inn i Paradiset slik hun vil. Profeten sa: Ærbarhet er...

Veiledninger

Islam

Profeten sa: Islam bygger på fem regler: Troen på at det er ingen annen gud enn Gud og at Muhammad er Hans profet, bønnen, oppriktig og ekte, almissen som...

Veiledninger

Rettferd

Profeten sa: Frykt klagen til en undertrykt som krever rettferdighet, for han har rett hos Gud. Profeten sa: Gud gir undertrykkeren tid. Men når han først blir...

Veiledninger

Skilsmisse

The Prophet said:
      Divorce is the legal thing that God hates the most.

Veiledninger

Tro

Profeten sa: Vis Gud og Hans profet all ære. Elsk andre i Guds navn. Frykt det ikke å tro, som Ilden. Da blir dere velsignet og tilgitt. Profeten sa: Dere skal...

Veiledninger

Martyrer

Profeten sa om martyrene: Jeg skal vitne for dem på Dommens dag. Folk fortalte: Martyrene ble lagt blodige i graven, uten å bli vasket. Og det ble ikke holdt...