Veiledninger

Menn

Profeten sa:       Den har best tro som er gemyttlig og vennlig mot sin familie. Profeten sa:...

Veiledninger

Paradis

Profeten sa:       Selv med det minste hovmod kommer du ikke til Paradis. Men har du den minste tro, skal du unngå Ilden...

Veiledninger

Gud/ Allah

Profeten sa:       Min Herre har gitt disse påbud:       Vær Gud bevisst hjemme og ute...

Veiledninger

Jihad

Profeten sa:       Den fremste jihad er å snakke sant til en tyrannisk leder. Profeten sa:...

Veiledninger

Kvinner

Profeten sa:       Den kvinne som ber fem ganger om dagen, beskytter sin ære og er sin mann hengiven, kan gå inn i...

Veiledninger

Islam

Profeten sa: Islam bygger på fem regler: Troen på at det er ingen annen gud enn Gud og at Muhammad er Hans profet, bønnen, oppriktig og ekte, almissen som...

Veiledninger

Rettferd

Profeten sa:       Frykt klagen til en undertrykt som krever rettferdighet, for han har rett hos Gud. Profeten sa:...

Veiledninger

Skilsmisse

Profeten sa:
      Skilsmisse er den lovlige ting som Gud har mest i mot.

Veiledninger

Tro

Profeten sa:       Vis Gud og Hans profet all ære. Elsk andre i Guds navn. Frykt det ikke å tro, som Ilden. Da blir...

Veiledninger

Martyrer

Profeten sa om martyrene:       Jeg skal vitne for dem på Dommens dag. Folk fortalte:...