Veiledninger

Islam

Profeten sa:
Islam bygger på fem regler: Troen på at det er ingen annen gud enn Gud og at Muhammad er Hans profet, bønnen, oppriktig og ekte, almissen som pålagt velgjerning, pilegrimsreisen til Mekka og fasten i Ramadan.

Profeten sa:
Hver tro har sine særtrekk, og ærbarhet er en side ved Islam.

Folk spurte:
Hva er viktigst å gjøre?
Profeten svarte:
Å tro på Gud og Hans sendebud, ta del i jihad, hellig streven for Guds sak, og foreta hadj, pilegrimsreisen til Mekka.

Profeten sa:
Den som oppriktig godtar Islam, får visket ut alle synder. Og deretter gjelder dette regnskapet:
Fra ti til 700 ganger blir han lønnet for alt godt han gjør. Mens det onde teller som det står. Om det ikke blir tilgitt av Gud.

Profeten sa:
Gjør ting enkelt og ikke vanskelig for folk.

Profeten sa:
Den som går inn i Islam, tar med seg alt godt han har gjort.

Profeten sa:
Bruk tid til å søke Gud! Da vil engler omkranse dere, og dere får nåde og fred.

Profeten sa:
Noen søker Gud, og andre glemmer Ham. Forskjellen er som mellom en levende og en død.

Profeten sa:
Denne tro (Islam) er enkel. Så vær ikke streng i troen, så dere ikke selv skal gå tapt.

Folk sa:
En mann med hvite klær og sort hår satt ved profetens side. Han så ikke ut som en reisende, men ingen kjente ham.
Han henvendte seg til profeten:
Fortell om Islam, sa han.
Profeten svarte:
Islam er å erkjenne at det er ingen annen gud enn Gud, og at Muhammad er Hans profet. Det er å si de faste bønnene, gi almisse, faste i Ramadan og om mulig gjøre pilegrimsreisen til Guds Hus.
Det er riktig, sa den hvitkledde mannen. Men fortell om tro!
Profeten svarte:
Vi skal tro på Gud og Hans engler, Hans Bøker og profeter, og på Den siste dagen. Vi skal skille mellom rett og galt.
Det er sant, sa den hvitkledde mannen. Men hva er den beste handling?
Profeten svarte:
Å tjene Gud som om Han sto rett foran oss. Han ser, om ikke vi ser Ham.
Den hvitkledde sa:
Fortell om Den siste tiden!
Profeten svarte:
Verken du eller jeg vet når den kommer.
Hvilke tegn går forut for den? spurte mannen.
Profeten svarte:
En hjulpet tror seg bedre enn hjelperen, og ubemidlede bygger overdådige hus.
Da gikk den hvitkledde mannen.
Profeten sa:
Det var engelen Gabriel. Han lærte oss om religion.

16010cookie-checkIslam