Veiledninger

Almisse

Profeten sa:
      Gud godtar bare penger som er tjent på ærlig vis.

Profeten sa:
      En muslim gir almisse om han planter et tre eller dyrker jord, slik at fugler, mennesker og dyr kan få næring ved grøden.

Profeten sa:
      Alle gode handlinger er almisser.

Folk fortalte:
      En mann ville gi alt han eide for Guds sak. Men profeten sa: Behold noe selv.

16150cookie-checkAlmisse